Vypůjčování

Vypůjčování. Vyhledání čtenáře dle čísla průkazu (F4), vypůjčení dokumentu, který má přílohu