Verze SVN 1400 -

Od SVN 1400 došlo k rozdělení verzí 1.0 a 1.1 - následující položky jsou platné pro verzi 1.1, verze 1.0 nemusí obsahovat všechny novinky!

02.02.2015 - verze SVN 1410

 • Akvizice - Možnost slučovat účty v nastavení akvizičních číselníků
 • Akvizice - Oprava chybného zobrazení titulu u dobropisu
 • Systém - Možnost uživatelského nastavení velikosti fontu v oznamovacích zprávách
 • Výpůjční modul - Hlášení o přijatých SMS od čtenářů - pokud nebyly současně i hlášení o nových objednávkách, tak se došlé SMS neobjevovaly
 • Editace záznamu - Při kopírování označených polí a podpolí, se kopírovala i skrytá podpole
 • Akvizice - Tisk urgencí časopisů - výhodnější řazení jednotlivých čísel - 1.dodavatel, 2.ročník, 3.číslo (dříve jen dodavatel)
 • Statistiky - Oprava občasného selhání výpočtu statistiky - chybové hlášení - "Nepodařilo se načíst statistiky. Chyba SQL dotazu:"

22.1.2015 - verze SVN 1408

 • Katalogizace - Možnost přesunu titulu mezi fondy periodik a neperiodik - jen v případě že neobsahuje čísla
 • Akvizice - Nová sazba DPH 10% na knihy

7.1.2015 - verze SVN 1407

 • Tisk upomínek/rezervací - Oprava logiky volby v tisku objednávek - nezaškrtnutí volby "Jen nedohledané objednávky" - znamenalo, že se tiskly jen dohledané (a ne všechny)
 • Rejstřík - V rejstřících v hledání dle exemplářů jsou nově místo kódů (např. čísla budovy) jejich popisy/názvy
 • Autority - Oprava chyby při načítání nastavení fontu pro označené autority
 • Výpůjční systém - Nová funkce pro evidenci právnických osob - tlačítko je v horní liště, vedle tlačítka pro nového čtenáře, právnická osoba je std. čtenář jen s trochu jinou skladbou polí

30.12.2014 - verze SVN 1406

 • Export - Podle nastavení pole pro export v poli 980 lze exportovat svazky i v jiném čísle pole než 980
 • Emaily - Přidána podpora pro odesílání emailů na SMTP server i pro protokoly SSL a TLS
 • Systém - Přidána možnost měnit velikost některých formulářů - dostupnost, rozdělovník, položky objednávek a faktur
 • Emaily - Oprava češtiny v emailu v případě, že neobsahuje přílohu - hromadné emaily (ne rezervace a upomínky - tam problém nebyl)
 • Katalogizace - Při zadání chybného ISBN/ISSN do podpole $a vám program nabídne jeho přesun do podpole pro chybné číslo
 • Autority - I v autoritách možnost víceřádkové tabulky v seznamu - KATALOGIZACE - RADEK2
 • Systém - Možnost propojit knihovníka s jeho čtenářským kontem - výhodou je jednotný přístup do jeho konta na Portaro

30.11.2014 - verze SVN 1404

 • Systém - Oprava zobrazování kurzoru (zvýrazněného řádku) při listování tabulkami
 • Výpůjční systém - Oprava v odesílání emalů čtenářům (ne rezervace a objednávky) - odesílání kopie emailu na zadanou adresu nefungovalo
 • Rezervace - Pokud sejmete čárový kód při vyřizování objednávek na jiném řádku než byste měli - program se pokusí najít a přepnout na správný řádek
 • CASLIN - Vylepšení načítání výsledků exportů do CASLIN v programu
 • CASLIN - Možnost nastavit odesílatele zpráv do CASLIN - sekce EMAIL, klíče CASLIN_SENDER_ADDRESS, CASLIN_SENDER_NAME

24.11.2014 - verze SVN 1403

 • Rezervace - Při vyřízení rezervace/objednávky je nastaven datum do kdy je platná (dle nastavení - VYPUC - REZERVACE_PROSLE_DNU - výchozí hodnota 14 dní)
 • CASLIN - Úprava načítání výsledků exportu do CASLIN - oprava v důsledku změny ve zveřejňovaných výsledcích
 • CASLIN - Definovatelné jméno a adresa odesílatele záznamů do CASLIN - [EMAIL] - CASLIN_SENDER_NAME, CASLIN_SENDER_ADDRESS

20.11.2014 - verze SVN 1402

 • Editace záznamu - Oprava nastavení interpunkce pokud je autorita v zaznamu 2x (v různých polích)
 • Editace záznamu - Oprava zobrazení prázdných podpolí za neprázdnými

18.11.2014 - verze SVN 1401

 • Katalog - Rozlišení zrušených rezervací v historii výpůjček titulu
 • Systém - Drobné opravy nahlášených problémů po aktualizaci

16.11.2014 - verze SVN 1400

 • Výpůjční systém - Možnost zpoplatnit i objednávky - obdobně jako rezervace, v nastavení kombinací kategorií čtenáře a výpůjčky je definovatelný poplatek za vyřízení objednávky
 • Výpůjční systém - Oprava generování upomínek ve Verbis - občas nedojelo
 • Výpůjční systém - Možnost rozdělit si rozesílání hromadných emailů na definovaný počet emailů najednou - kvůli možným omezením na mailovém serveru (anti-spam)
 • Výpůjční systém - Ve formuláři pro hromadné emaily je možnost definovat si vlastní šablony emailů
 • Výpůjční systém - Knihovník si může v Uživatelských nastaveních zvolit, zda chce vidět výpůjčky/rezervace/objednávky v jedné tabulce jako doposud, nebo je rozdělit do 3 tabulek
 • Servis - V Nastavení programu možnost přepínat mezi rozšířeným a zkráceným zobrazením seznamu klíčů (tj. všechny klíče, nebo jen ty nejdůležitější)
 • MVS - V modulu Knihovny v MVS je nově možnost nastavit přihlašovací jméno a heslo pro knihovnu do Portaro
 • Autority - Možnost zapsat externí soubory do databáze i navázané na autority (doposud jen k záznamům)
 • Hledání - V Hledání dle servisních údajů - vizuálně rozlišení neaktivní knihovníci, možnost najednou vybrat všechny knihovníky, výkony
 • Katalogizace - V okně klienta pro stahování ze Z39.50 je nyní možnost ve stažených záznamech dohledávat dle názvu
 • MVS - Pokud v již existující položce aktivní MVS zakážete volbu - Rezervovat - pak pokud je na položku rezervace, je na dotaz zrušena
 • Expedice - Možnost si zobrazit v modulu Expedice jen neprovedené expedice
 • Akvizice - V objednávkách/fakturách je nový přepínač - "Pouze vlastní" - tímto si zobrazíte jen položky které jste založili právě vy
 • Tisk - Možnost definice vlastní tiskové proměnné - Nastavení - [UZIV_TISK] (možno definovat samostané sekce pro jednotlivé fondy) - název klíče definovatelný, obsah klíče definován dle předpisu pro ISBD náhled záznamu
 • MVS - Vracení aktivní MVS přes čárový kód knihy - menší pravděpodobnost mylného vrácení MVS
 • Katalogizace - Možnost nastavit při změně statusu záznamu i status Zpětná katalogizace
 • Výpůjční systém - Oprava zobrazování hlášení o nových objednávkách ve výpůjčním modulu
 • Katalogizace - Oprava vkládání frází do polí v editaci záznamu
 • Katalogizace - Oprava načtení výsledku importu do CASLIN ze stránek SKC
 • Katalogizace - Ve formuláři pro nastavení pole 008 je vždy varianta "|" na prvním místě
 • Výpůjční systém - Možnost dohledávat čtenáře/knihovny i bez diakritiky - v Nastavení programu - [CTEN] - Dohledavat_bez_diakritiky - pro inicializaci dohledávání je třeba kontaktovat naši firmu
 • Systém - Každý editační formulář je možné potvrdit (uložit) klávesovou zkratkou Ctrl+Enter
 • Systém - Možnost přiřadit klávesovou zkratku i pro zavření záložky