Verze SVN 1356 - SVN 1389

18.08.2014 - verze SVN 1389

 • Tisk - Možnost vytisknout seznam klávesových zkratek v programu

15.08.2014 - verze SVN 1388

 • Systém - Možnost zobrazit si záložku se změnami v programu - hlavní menu Nápověda - Informace o změnách v programu
 • Systém - Každý uživatel (knihovník) může mít více budov, na kterých může pracovat - doposud jen tu kterou měl nastavenou ve svém profilu. V nastavení práv je nově záložka Pracoviště kde můžete každému nastavit libovolné budovy
 • Systém - Pokud dojde ke krátkodobému výpadku spojení mezi Verbis a databázovým serverem, program se pokusí opětovně připojit bez nutnosti jeho restartu

12.08.2014 - verze SVN 1386

 • Tisk - Pokud pro daný typ tisku není v systému definovaná žádná sestava, program sám nabídne její stažení z našeho serveru

08.08.2014 - verze SVN 1384

 • MVS - U aktivní MVS možnost zapnout okamžitý tisk potvrzení o výpůjčce pro knihovnu - INI [MVS] MVSOkamzityTiskPotvrzeni = ANO
 • MVS - Automatické oznamování nových žádanek o MVS v modulu MVS
 • Dodavatelé - Export / import záznamů je možný i v modulu dodavatelů v akvizici
 • Výpůjční systém - Vracení aktuální výpůjčky - klávesa "V" - nově je možné definovat i jinou klávesu pro tuto akci - aby nebylo nutné "stát" v tabulce výpůjček - ve výchozím nastavení je to klávesa F10 (klávesa "V" zůstává i nadále)
 • Autority - Export autorit do báze NA bere v potaz nastavení v pracovním listu - neexportovat, resp. exportovat jako jiné pole/podpole
 • Systém - V uživatelských nastaveních je možné zvolit jak dlouho bude zobrazena bublinková nápověda v aplikaci (2 - 10 s)
 • Katalog - V uživatelských nastaveních je možné zvolit zda chcete aby program dlouhé názvy titulů zalamoval (tedy rozdelil na více řádků), nebo to co už přesahuje nahradil textem "..." - položka - Zkrátit dlouhé názvy titulů v tabulce (katalog)
 • MVS - Při vracení aktivní MVS přímo ve výpůjčním modulu je automaticky položka MVS vyřízena
 • Import - Detekce BOM znaků na začátku souboru s UTF textem

04.08.2014 - verze SVN 1383

 • Emaily - Oprava zpracování předvoleb pro emaily, pokud máte různá nastavení pro různé půjčovny - např. předmět emailu, nebo pata

25.07.2014 - verze SVN 1381

 • Emaily - Oprava přihlašování na SMTP server bez autentifikace - nutné aktualizovat tiskové sestavy na LL19.3
 • Emaily - Když při odesílání emailů (rezervace, upomínky) dojde v průběhu zpracování k chybě (např. neplatná adresa) program zaloguje chybu a pokračuje dál

25.07.2014 - verze SVN 1380

 • Statistiky - Program si pamatuje poslední nastavení při tisku tabulek z modulu Statistický deník

15.07.2014 - verze SVN 1378

 • Systém - Možnost kopírovat obsah buňky tabulky do schránky - na klávesovou zkratku Ctrl+C. Kopírovat je možné ze všech tabulek v aplikaci, např. výpůjček, svazků, konfigurace, atd.

14.07.2014 - verze SVN 1377

 • Výpůjční systém - Možnost nastavení délky výpůjčky v editaci výpůjčky (typicky Shift+Enter) i pomocí kalendáře
 • Výpůjční systém - Možnost zapsání poznámky k výpůjčce - při vracení bude obsluha na tuto poznámku upozorněna - v editaci výpůjčky (typicky Shift+Enter)
 • Revizní modul - Možnost revize včetně čísel časopisů - nutno nastavit v hlavičce revize

12.07.2014 - verze SVN 1376

 • Tisk - Nová proměnná v tisku - ObsahMarc21 - která obsahuje kompletní záznam ve formátu řádkový MARC21

10.07.2014 - verze SVN 1375

 • Katalogizace - Opraveny drobné chyby v kontrole interpunkce MARC21

07.07.2014 - verze SVN 1374

 • Konfigurace - V nastavení výpůjčních kategorií - nové funkce pro kopii a sloučení kategorií a pravidel výpůjček
 • Systém - Tlačítko pro smazání datumu v editačních oknech - u každého řádku je nově tlačítko které vymaže datum

30.06.2014 - verze SVN 1372

 • Systém - Podrobnější hlášení o důvodu nepřipojení klienta do systému + odkaz na stránku v nápovědě
 • Výměnný fond - Pracovník vidí jen soubory z vlastní budovy - umožňuje to mít v regionálním systému více pracovišť která půjčují VF
 • Tisk - Vylepšení odesílání emailů (rezervace, upomínky) za účelem zlepšení spolehlivosti odesílání

23.06.2014 - verze SVN 1369

 • Svazky - Indikace RFID kódu u svazku a možnost zobrazení čísla čipu v tabulce svazků
 • Katalogizace - Oprava zobrazení opakovaného pole v editaci záznamu - rozbalovala se všechna pole
 • Systém - Každý uživatel si může změnit své heslo v Uživatelských nastaveních
 • Výpůjční systém - Možnost potlačit hlášení o nově zapsaných pokutách při pozdním vracení - VYPUC - HlasitPokuty = NE
 • Svazky - Do hledání dle údajů ve svazcích přidáno i RFID
 • Systém - Jakékoliv pole v editačních tabulkách může mít svůj slovník frází - stačí jen stisknout F9 a slovník se vytvoří
 • Systém - Možnost vložit speciální znak i v editaci čtenáře (typicky na klávesu F7)

23.06.2014 - verze SVN 1368

 • Tisk - Oprava tisku velkého počtu bibliografických citací

16.06.2014 - verze SVN 1364

 • Akvizice - Nově tlačítko pro přepočet ceny dle kurzu i do pomocných položek faktur (např. poštovné)
 • Tisk - Definice řazení pro tisk bibliografických citací - pokud nastavíte pole 008 - bude se řadit dle pozice roku od - vhodné zejména pro tisk monografií a článků (ty nemají 260.c)
 • Rezervace - Zobrazení roku a čísel časopisů v seznamu rezervací/objednávek - i u vazeb
 • Editace záznamu - Opravena chyba při propojení zpracovávaného článku s číslem časopisu přes sejmutý čárový kód - chyba nastala pokud jste nastavené pole kam se kód zapisuje měli vypnuté z editace
 • Výpůjční modul - Do zobrazovaných polí v kartě čtenáře (nad tabulkou výpůjček) nově i vzkaz (tag VZKAZ)
 • Výpůjční modul - Zobrazení ročníku a čísla časopisu u výpůjčky i dle údajů Rozmezí čísel a rok ročníku přímo ve vazbě (doposud jen když vazba opravdu obsahovala čísla a ročníky)
 • Výpůjční modul - Možnost barevně odlišit připravené MVS od připravených rezervací a objednávek z vlastního fondu - Uživatelská nastavení
 • Autority - Ve stromečku pod/nadřazených autorit přidáno tlačítko pro přechod na aktuálně vybranou autoritu

18.05.2014 - verze SVN 1363

 • Tisk - Vylepšení mechanismu odesílání emailů čtenářům (rezervace, upomínky, předupomínky)
 • Servis - V hodnotách klíčů v Nastavení programu je možné zapsat i odřádkování - důležité pro definici hlaviček a pat emailů, vhodné pro definici delších šablon

15.05.2014 - verze SVN 1361

 • Servis - Možnost editace a správy Stavěcích znaků - Servisní modul -> Nastavení číselníků -> Kategorie exemplářů - podzáložka Stavěcí znaky

15.05.2014 - verze SVN 1360

 • Tisk - Oprava chyby dotazu v tisku seznamu čtenářů (chyba se projevila jen u velmi vysokých počtů tisknutých čtenářů)
 • Tisk - Přesun paty a těla emailu ze souboru do databáze (do konfigurace jako víceřádkový text) - k přesunu dochází automaticky při prvním použití klíče aplikací
 • DVK - Kopie položky DVK (akce, metodika, elektronické služby)
 • Autority - Hromadná aktualizace autorit neuzavírala spojení na z-server
 • Hledání - Formulář pro hledání si z posledního hledání pamatuje i nastavení logiky spojení - a současně, nebo, není

02.05.2014 - verze SVN 1359

 • MVS - Možnost volby řazení knihoven v rejstříku - dle názvu (std.), nebo dle sídla,[MVS] TRIDIT_KNIHOVNY = NAZEV / MESTO
 • SMS - Znaky vyloučené z SMS zpráv jsou nahrazovány zástupnými (toto mohlo způsobit nedoručení SMS)

26.04.2014 - verze SVN 1357

  • Katalogizace - Oprava načítání editovatelných validačních polí v opravě záznamu - kontrola textu proti popisu ve validačním slovníku a případná náhrada za kód

23.4.2014 - verze SVN 1356

  • Rezervace- Barevné odlišení nevyzvednutých odeslaných rezervací/vyřízených objednávek - dle nastaveného počtu dní v [VYPUC] REZERVACE_PROSLE_DNU=14 (vychozí hodnota)
  • Tisk - Automatická detekce a stahovaní aktualizací tiskového modulu
  • Autority - Oprava nastavovaní vychozích hodnot při importu
  • Katalogizace - Zápis čárového kódu svazku do nastaveného pole (po sejmutí přes F12 v propojovacím poli 7xx) - [KATALOGIZACE] PROPOJ_BARCOD=cislo_podpole - typicky 1136_a