Rozšířené hledání

V tomto hledání máme možnost využití výběru polí při definování dotazu a logických operátorů AND,OR,NOT. Výběr provádíme buď definováním jednotlivých kritérií a vztahu mezi nimi, s tím že dotaz je vytvářen v okně "Vyhledávaný výraz", nebo přímou editací do tohoto okna. V případě, že použijeme přímou editaci, tak se výběr dle kritérií zakáže. Opětovné povolení zadání dle kritérií provedeme stiskem tlačítka "Zadávat výběrem"

Systém bez uvedení pole hledá standardně ve všech polích. V případě, že chceme vyhledávat v konkrétním poli, tak syntaxe označení vyhledávaných polí je následující:

Pall Všechna pole
PXXX Konkrétní pole, kde XXX je cislo pole MARC21 (P245= hlavní název atd viz MARC21)

Předdefinované systémové pole pro vyhledání jsou

REZS_AUTOR Autor(ři) díla
REZS_ROK Rok vydání díla
REZS_PREDMET přemdět (pole 650, 653)
REZS_DESKRIPTOR věcný deskriptor (pole 655)
REZS_JAZYK kódy jazyků (KPW-363)
REZS_BUDOVA Budovy, na kterých se nacházejí exempláře navázané na tento titultdli>
REZS_LOKACE Lokace, na kterých se nacházejí exempláře navázané na tento titul
REZS_VYPKAT Kategorie výpujček exemplářů navázaných na tento titul
REZS_FOND Fond dokumentu (slovně), číselný kód je v poli FOND (zarovnaný %02d)
REZS_UNINAZEV Unifikovaný název, pole 130, KPW-381

Pro všechna uvedená pole výše je možné používat různý způsob vyhledávání (Zástupné, Přibližné, Rozssahové, Booleovské operárory)

Zástupné vyhledávání

Pro zastoupení jednoho znaku použíjte symbol ?. Např. chcete li hledat "text" či "test" použijte dotaz:
te?t

Pro zastoupení 0 čí více znaků použijte symbol *. Např. při hledávání výrazů fyzika, fyzikální použijte:

fyzik* hledá ve všech polích
PAll:fyzik* hledá ve všech polích
P650:fyzik* hledá jen v poli MARC21 650 (předmětové heslo)
P245:fy*ka hledá jen v pole MARC21 245 (název)

Zástupné vyhledávání můžete také použít uprostřed výrazu.
fy*ní

Poznámka: Zástupný znak * ? nemůžete použít jako první znak v hledaném termínu.

Přibližné vyhledávání

Použijte symbol tilda ~ na konci jednoho slovního výrazu.
Příklad: chcete li hledat výraz pravopisně podobnému slovu "roam" použijte příbližné vyhledávání:
roam~
P245:roam~
Tento dotaz najde výsledky, které obsahují termíny foam a roams.

Nepovinným parametrem můžete určit požadovanou míru podobnosti. Hodnota je mezi 0 a 1, hodnoty blízké 1 najdou termíny s vysokou mírou podobností. Např.:
roam~0.8
Pokud míra podobností není dána, použije se hodnota 0.5.

Vyhledávání založené na blízkosti slov

Použijte znak tildu ~ na konci výrazu složeného z několika slov.
Např. chcete li hledat slova ekonomie a Keynes které jsou maximálně vzdálena deset slov od sebe, použijte:

"abc křesťanství"~10 hledá v celem záznamu
P520:"abc křesťanství"~10 hledá jen v pole 520

Rozsahové dotazy

Pro rozsahové dotazy použijte znaky { }.
Chcete-li např. hledat výrazy, které začínají na znak A, B, či C použijte:
{A TO C}
Totéž platí pro číselné pole, jako je například rok:

[2002 TO 2003] vyhledava ve vsech polich záznamu
REZS_ROK:[2002 TO 2003] vyhledava jen v poli rok vydání

Preference výrazů

Pro posílení preference výrazu můžete použít znak ^. Následující dotaz:
economics Keynes^5
Dá větší hodnotu preference výrazu "Keynes"

Boolovské operátory (OR,AND,+,NOT,-)

Booleovské operátory umí kombinovat výrazy s logickými operátory. Následující operátory jsou povoleny:
AND, +, OR, NOT and -.

Poznámka: Booleovské operátory musí být psány VELKÝMI PÍSMENY.

OR

Operátor OR (nebo) je implicitní spojovací operátor. To znamená, že pokud není mezi výrazy žádný operátor, použije se tento operátor.
Operátor OR vzájemně spojuje dva výrazy a najde záznamy, které obsahuji alespoň jeden ze slov nebo výrazů vymezených uvozovkami.

Pro nalezení dokumentů které obsahují frázi "abc křesťanství" nebo jen "křesťanství" použijte dotaz:
"abc křesťanství" Abc    nebo    "abc křesťanství" OR Abc

AND

Operátor AND nalezne všechny záznamy které obsahují oba výrazy v daném poli záznamu. Pro nalezení dokumentů které obsahují frázi "ekonomika" a zároveň "Keynes" použijte dotaz:

"abc" AND "křesťanství" hledá ve všech polích
P245:"abc" AND P245:"křesťanství" hledá jen v názvu
Operátor +

Operátor "+" or požadovaný operátor vyžaduje že výraz po symbolu "+" existuje někde v poli záznamu.
Pro nalezení dokumentů které obsahují frázi "ekonomika" a mohou, ale nemusí obsahovat "Keynes" použijte dotaz:
+ekonomika Keynes

NOT

Operátor NOT vyloučí záznamy které obsahují výraz uvedený po operátoru NOT.
Pro nalezení dokumentů které obsahují frázi "ekonomika" přičemž neobsahují slovo "Keynes" použijte dotaz:
"economics" NOT "Keynes"

Poznámka: operátor NOT nemůže být použit pouze s jedním výrazem. Např. následující dotaz nevrátí žádné výsledky: NOT "ekonomika"

Operátor -

Operátor - (zakazující operátor) vyloučí dokumenty, které obsahují výraz uvedený za symbolem "-".
Pro nalezení dokumentů které obsahují frázi "ekonomika" a neobsahují slovo "Keynes" použijte dotaz
"economics" -"Keynes"