Vyhledávání obálek

Obálky a další přiložené soubory

Existuje několik možností, jak k záznamu připojit obálku, nebo jiný obrázek či soubor. Obecně jsou to všechno tzv. přílohy dokumentu, které se automaticky zobrazují v katalogu ke stažení. Každá příloha má nějaký typ, podle kterého pak katalog ví, jak přílohu v záznamu zobrazit. Obrázky jsou zobrazovány jako malé náhledy, ostatní soubory jsou zobrazovány jako odkazy ke stažení. Speciálním typem přílohy je tzv. primární obálka, což je právě obálka zobrazená v hledání a v detailu záznamu. Všechny ostatní typy příloh se zobrazují v pravém panelu.

Soubory je možné k záznamu připojovat v katalogizaci Verbisu přes "Připojit externí soubor", kde se právě volí i typ souboru. Tímto způsobem je možné nahrávat i vlastní obálky, které si knihovna sama naskenuje.

Jinak Portaro automaticky vyhledává obálky z "obálkových" služeb. Obálky se vyhledávají podle jednoznačných identifikátorů záznamu, tzn. ISBN, NBN nebo EAN.

Jako zdroje obálek se používají webové služby

  • obalkyknih.cz
  • google books
  • open library

Obálky se vyhledávají pravidelně každou noc po dobu cca 1 hodiny kvůli šetření zátěže serveru a síťové konektivity. Některé služby navíc po určitém množství požadavky na obálky na několik hodin zablokují. V takovém případě se ve službě vyhledávání zastaví a pokračuje se normálně další noc.

Pro funkčnost vyhledávání je tedy nutné, aby měl server povolen přístup "ven na internet", nebo alespoň na tyto obálkové služby.

Jestliže se z nějakého důvodu systému nepodaří obálku nalézt (nejčastěji z důvodu chybějícího identifikátoru záznamu, nebo že daný server obálku nemá), systém si tuto informaci uloží, aby zbytečně nezatěžoval server tím, že se každou noc pokouší vyhledat tu samou obálku. Znovu je obálka vyhledávána až po určité době, aktuálně je nastavená na 3 měsíce. Po této době existuje reálná šance, že bylo knize nastaveno ISBN, nebo že obálkový server danou obálku získal.

Hromadný import obálek do systému

Katalog umožňuje hromadný import obálek do systému, který jejich nahrávání velmi zrychluje.

Po přihlášení knihovníka se servisními právy je v menu UTIL panel Covers import, který vyžaduje uvedení adresáře, ve kterém se obálky nacházejí a filename pattern, což je formát názvu souborů s obálkami. Je nutné, aby názvy obsahovaly identifikátory dokumentů, například cover_12345.png. Uvedením formátu (např. "cover_{documentId}") bude systém schopen zjistit, k jakému záznamu obálku připojit. Tlačítkem transfer se import provede.