Uživatelské přizpůsobení

Uživatelské přizpůsobení

Katalog lze přizpůsobit na dvou místech. Jednak v klasickém INI, který je přístupný jak z Verbisu, tak i z katalogu (po přihlášení knihovníka se v menu zobrazí položka nastavení). Druhá část nastavení se nachází v instalaci Portara, v adresáři custom (např. “C:/Portaro/custom/<path>“, kde <path> je cesta k aplikaci. Pokud knihovna provozuje jen jednu databázi, path je "ROOT"). Z daleka nejjednodušší je ale k editaci těchto souborů přistupovat přes Portaro v sekci Nastavení -> Editace designu. Pro přístup je třeba přihlášení knihovníka se servisními právy pro WWW (ta lze povolit v nastavení oprávnění ve Verbisu).

Obecné nastavení

Seznamy zobrazovaných fondů, sloupců v seznamech exemplářů, statusů a podobně lze nastavovat jak ve Verbisu (Servisní modul -> nastavení), tak přímo v Portaro (uživatel musí mít servisní práva do katalogu). Téměř veškerá nastavení týkající se webového katalogu se nacházejí v sekci OPAC.

Po změně nastavení Portara přes Verbis je potřeba říci katalogu, aby si změněné nastavení načetl. To se provádí v Portaro v Nastavení -> Nastavení -> tlačítko "Obnov cache". Jinak se nastavení načítá pravidelně každou noc.

Design

CSS

Design katalogu se definuje pomocí CSS souboru, který je umístěn v souboru “custom/<path>/design/style.css“, respektive přes Portaro v Nastavení -> Editace designu -> style.css v záložce Design. Tento CSS přepisuje výchozí CSS. Pro nejjednodušší editaci CSS doporučujeme nějaký web developer tool pro procházení stylů stránky, například Chrome developer tool, který je integrován přímo do Google Chrome, nebo Firebug, což je doplněk do prohlížeče Mozilla Firefox. S těmito nástroji je editace stylů velmi jednoduchá a nepotřebuje dokumentaci.

Snad všechny důležité části Portara mají svůj CSS selektor, takže jejich vypnutí lze velmi jednoduše provést schováním. Například schování tlačítka "Objednat":

#detail .blokSTlacitkemObjednat {
  display: none;
}

Do složky design lze vkládat i obrázky (logo knihovny apod.). Na vyložený obrázek lze pak odkazovat ze style.css přímo (pouze názvem souboru obrázku).

Úprava hlavičky (loga) katalogu

Úprava hlavičky katalogu (nastavení vlastního loga apod.) se provádí pomocí CSS. Pro nějakou složitější úpravu (přidání odkazu na stránky knihovny apod.) je možné editovat soubor logo.html v záložce html v editaci designu (nebo custom/<path>/design/logo.html na serveru). Tento html se automaticky vkládá do oblasti s logem.

Nastavení loga menší velikosti

Nejběžnější nastavení, pokud je logo menší velikosti, který bude jen v levé části loga (do cca 560x100px) tedy vyžaduje následující kroky:

 1. Nahrání loga (např. logo.png) přes katalog do Nastavení -> Editace designu -> karta design
 2. Přidání následujícího CSS do style.css:
  .logo-content-container {
    background: none; /* schovani defaultniho loga */
  }
  .logo-stripe {
    background-color: #ffffff; /* barva pozadi za logem */
  }
  .customLogoArea {
    min-height: 85px;
    background-image: url('logo.png');
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: contain; /* automaticke zmensovani obrazku pri responzivite */
    background-position: 0% 50%; /* vertikalni vycentrovani pro responzivnost */
  }
  
Nastavení loga malé velikosti s textem

Pokud se jedná o velmi malé logo (např. jen čtvercového formátu) a vedle loga má být název knihovny nebo jiný text, využívá se html stránky v kartě html -> logo.html.

<div style="margin-top: 10px; float: left;">
  <img src="/custom/design/logo.png" width="68" height="68" />
</div>
<div style="margin-top: 22px; margin-left: 80px; color: black; font-size: 25px">
  Knihovna Moravské galerie v Brně
</div>

Skriptování

Portaro umožňuje vkládání javascriptu. To se používá zejména pro spouštění skriptu pro Google Analytics, nebo pro složitější úpravy. K tomu slouží soubor html/all.html (custom/<path>/html/all.html na serveru), který se vkládá do každé stránky na konec tagu <head>.

Pro korektní spouštění by měl skript vypadat následovně:

<script type="text/javascript">
// <![CDATA[

//zde bude skript spouštěný okamžitě
$(function() { //zde bude skript spuštěný po načtení stránky });
// ]]> </script>

Výchozí obálky dokumentů

Systém umožňuje nastavení vlastních výchozích obálek dokumentů v jednotlivých fondech. Tyto obrázky musejí být ve složce design (na serveru ve složce custom/<path>/design), ve formátu png a jejich název default_cover_<fond>.png. Např. pro nastavení vlastní obálky pro fond periodika (fond č. 3) bude mít obrázek název default_cover_3.png.

pozn.: Systém nejdříve prohledává tyto uživatelské obálky. Pokud žádný vhodný nenajde, použije výchozí systémový obrázek.

Vlastní favicon

Pro nastavení vlastní ikonky katalogu, tzv. favicon je nutné pouze vložit daný obrázek do složky custom/<path>/design. Obrázek musí být ve formátu png musí se jmenovat favicon.png. Nahrání obrázku do složky systém automaticky zjistí a začne ho zobrazovat. 

Domovská stránka

Obsah domovské stránky katalogu je definován pomocí html souboru, který se nachází v html/index.html (na serveru soubor “custom/html/index.html“). Tento soubor definuje jen hlavní (obsahovou) část domovské stránky (bez hlavičky, menu a patičky stránky).

Lokalizace hlavní stránky je v tomto souboru řešena pomocí klíčů ve složených závorkách, např {commons.hledat}. Při zobrazení stránky je heslo nahrazeno textem v jazyce uživatele.

Lokalizace a úprava textů

Lokalizace katalogu je řešena pomocí lokalizačních kódů (klíčů), které se podle daného jazyka nahrazují přeloženými texty. Např. máme klíč "ctenar.datumNarozeni" a k němu jsou nastaveny překlady "Datum narození" a "Birth date". Má-li uživatel nastaven jako jazyk angličtinu, klíč "ctenar.datumNarozeni" se nahradí textem "Birth date".

Definice těchto klíčů a lokalizovaných textů lze měnit v nastavení/lokalizace.

Definice textových bloků

Jednotlivé části stránek lze uživatelsky upravovat podle potřeb knihovny. O tom pojednává samostatný článek, viz Definice textových bloků.

Nastavení map a kontaktních informací o umístění exemplářů

Systém umožňuje nastavení speciálních informací o umístění exemplářů v knihovně. K exemplářům lze nastavit obrázek. Většinou se bude jednat o mapku regálů na budově, nebo o mapu s budovou knihovny ve městě. Nebo/i lze nastavit text, který se bude u exempláře zobrazovat. Text většinou obsahuje adresu budovy, nebo kontakt na zodpovědnou osobu na dané budově.

Zde je důležité se rozhodnout, k jaké exemplářové vlastnosti budou mapky/kontakty přiřazovány, respektive jaké objekty budou mapky představovat. Většinou se používá lokace nebo budova. Jedna mapka/kontakt lze přiřadit jen k jednomu objektu (např. k jedné budově). Nastavení, která exemplářová vlastnost se má použít, se provádí v nastavení OPAC_EXEMP/VlastnostProMapy. Pro nastavení informací podle lokací, bude hodnotou "LOKACE", u budov bude hodnota "BUDOVA".

Po nastavení exemplářové vlastnosti lze již definovat vlastní mapky/kontakt v menu nastavení/mapy knihoven. Po kliknutí na "přidání mapy" se zobrazí formulář, v jehož popisku prvního pole by mělo být "Identifikátor mapy " a v závorce daná exemplářová vlastnost, kterou jsme právě nastavili. Do tohoto pole se vkládá identifikátor dané vlastnosti. Jestliže máme jako vlastnost nastavenou lokaci a chceme vytvořit mapku/kontakt pro lokaci "Badatelna" s identifikátorem "Bad", do pole vložíme právě Bad.
Pole "Další zobrazované informace" můžeme vložit například kontakt (email, telefon) na zodpovědnou osobu v dané lokaci/budově, nebo jakékoliv jiné informace o daném objektu.
Do pole "Mapa" se pak vkládá obrázek (mapa knihovny, regálů apod.).

Vlastní způsob načítání novinek

Systém umožňuje definovat vlastní způsob načítání nejnovějších dokumentů. Ve výchozím stavu se novinky načítají na základě nejnovějších přírůstků, což je na většině knihoven vyhovující. Nicméně knihovna nemusí vůbec evidovat exempláře, proto je možné si načítání exemplářů změnit.

Seznam novinek se načítá z databázového pohledu VIEW_OPAC_NEWS. Ten je tedy třeba změnit. Pohled musí obsahovat sloupečky:

 • FK_ZAZ - identifikátor záznamu
 • FK_DOKFOND - fond daného dokumentu (pro vyfiltrování vybraných fondů)
 • DATUM - datum, od kterého se budou záznamy vyhledávat a které určuje právě datum novinky
 • FK_BUDOVA - budova, na které byl exemplář vytvořen (pro vyfiltrování vybraných budov)
 • STATUS4 - status dokumentu (filtruje se podle nastavení ini OPAC/OBECNE-ZAKAZANE_STATUSY_DOKUMENTU)
 • FK_STATUS - status exempláře (filtruje se podle nastavení ini OPAC/NOVINKY-POUZE_STATUS)

Dotaz v programu pak vypadá následovně:

SELECT novinky.fk_zaz, max(novinky.datum) create_date from view_opac_news
JOIN kat1_4 ON kat1_4.id_zaz = novinky.fk_zaz
WHERE ...
GROUP BY novinky.fk_zaz, kat1_4.tridnaz
ORDER BY create_date DESC, kat1_4.tridnaz ASC