Online platební brána

Online platební brána GoPay

Katalog umožňuje napojení na online platební bránu GoPay. Čtenáři tak mohou všechny své dluhy platit kartou přes internet přímo kliknutím na tlačítko "Zaplatit online" ve svém kontě. Platby fungují obdobně, jako platby v e-shopech.

Pro zprovoznení online plateb je nutné vaši knihovnu na stránkách GoPay https://www.platebnibrana.cz zaregistrovat a uzavřít smlouvu. To je čistě v režii knihovny a GoPay.

GoPay vám mimo jiné zašle tři základní údaje, které je třeba zaevidovat do ini:

  • Client ID - klientské číslo (identifikátor) knihovny
  • Client Secret - "heslo" knihovny
  • GoID - identifikátor "eshopu", slouží pro rozlišení, o kterou databázi se jedná, pokud by jich knihovna měla více a chtěla rozlišovat, ze které daná platba přišla

Tyto tři údaje je třeba nastavit do ini klíčů GopayClientId, GopayClientSecret a GopayGoId v sekci OPAC_PAYMENT.

Realizace plateb

Pokud má čtenář v kontě jakékoliv dluhy, čtenáři se zobrazí tlačítko pro jejich zaplacení. Následně je přesměrován na formulář platební brány, ve kterém si volí metodu. Momentálně jsou podporována platba kartou nebo bankovním převodem a to jak "rychlým" převodem (např. přes formulář servis24), tak klasickým převodem, při kterém systém čeká na přijetí platby.

U "rychlých" platebních metod, u kterých je po zaplacení čtenář přesměrován zpět do katalogu, je ve Verbisu platba přijata ihned. U klasických bankovních převodů je po opuštění platební brány stav platby nastaven na "čekající" a na stav "zaplacena" se mění až v okamžiku realného přijetí platby na účet.

Otestování funkcionality

Placení lze jednoduše otestovat skrze testovací prostředí GoPay. To lze zapnout změnou ini OPAC_PAYMENT.GopayApiUrl na

https://gw.sandbox.gopay.com/api

Následně se všechny platby provádí fiktivně, pro placení lze použít fiktivní platební karty uvedené na https://help.gopay.com/cs/tema/integrace-platebni-brany/integrace-nova-platebni-brany/provadeni-plateb-v-testovacim-prostredi. Pozor, do knihovny se tyto platby zaevidují standardně, fiktivní je pouze placení.