Sekce OPAC - nastavení PORTARO

URL=<url> URL adresa Portara, nutno zadat vcetne http:// a bez lomitka na konci
DEFINICE_ODSTAVCE-VEDLE_NADPISU=<hodnota> Definice odstavce v zobrazení záznamu vpravo vedle nadpisu (nejčastěji je zde signatura nebo MDT)
DEFINICE_ODSTAVCE-POD_OBALKOU=<hodnota> Definice odstavce v zobrazení záznamu pod obálkou (mezi obálkou a horizontální čarou)
DEFINICE_ODSTAVCE-AUTORITA=<hodnota> Definice odstavce v zobrazeni autority
BuiltInDefaultCovers=<hodnota> Seznam typů výchozích obálek (tzn. těch, které se zobrazí, pokud neexistuje naskenovaná obálka) a čísel fondů, ve kterých se mají zobrazit. Formát zápisu je fond(obalka) fond(obalka)...Tedy napřiklad: 1(book) 3(periodical). Možné hodnoty obálek jsou book, periodical, electronic, article, audio. U fondů, pro které není obálka nadefinována se použije výchozí, tedy book.
FondyDokumentu=<číslo> Seznam fondů dokumentů zobrazovaných v katalogu
FondyAutorit=<číslo> Seznam autoritních fondů zobrazovaných v katalogu
Money=<ANO/NE> Nastavení zobrazení dluhů a kreditů čtenářů. ANO = zapnutou
MvsActive=<ANO/NE> Zda jsou zapnuty aktivní MVS
MvsPassive=<ANO/NE> Zda jsou zapnuty pasivní MVS
KONTO-VYCHOZI_POCET_DNI_ZAJMU_MVS=<číslo> Výchozí hodnota počtu dní, po které má čtenář o MVS zájem
KONTO-POVOLENA_ZMENA_HESLA=<ANO/NE> Zda si může čtenář sám měnit heslo
KONTO-VYCHOZI_POCET_DNI_ZAJMU=<číslo> Výchozí hodnota počtu dní, po které má čtenář o objednávku/rezervaci zájem
NOVINKY-POCET_NACITANYCH=<číslo> Počet načítaných novinek na hlavní stránce. Má smysl pouze pokud je nastaveno preferování novinek s obalem. Pak se nejdříve načte tento počet novinek, ze kterých se pak vyberou jen ty s obalem. Zobrazí se jich tolik, kolik je definováno v počtu zobrazovaných. Pokud bude novinek s obalem méně, doplní se novinkami bez obalu.
NOVINKY-POCET_ZOBRAZOVANYCH=<číslo> Počet novinek zobrazených na hlavní stránce
BudovyPasuNovinek=<hodnota> Seznam budov, ze kterých se maji načítat záznamy do pásu s novinkami. Prázdný = všechny budovy
NOVINKY-PREFEROVAT_S_OBALEM_ZAP=<ANO/NE> Seznam budov, ze kterých se maji načítat záznamy do pásu s novinkami. Prázdný = všechny budovy
ZapnutoHttps=<ANO/NE> Zda systém podporuje protokol HTTPS
ZPUSOB_PRIHLASENI_CTENARU=<text> Způsob klasického přhlašování čtenářů (tzn. z databáze). Může jich být i více, pak bude systém dané způsoby zkoušet postupně dokud se nepřihlásí.
OBECNE-EXTERNI_PRIHLASOVACI_SYSTEMY=<url> Seznam externích přihlašovacích služeb. Podporované jsou JA-SIG, syntaxe: jasig(https://xxx.cz/jasig, https://xxx.cz/jasig/login)
SeznamLokalizaci=<hodnota> Seznam zobrazovaných jazykových mutací. Aktualně jsou podporovány čeština (cs), angličtina (en) a němčina (de)
RegistrationType=<text> Typ registrovani ctenaru. off - vypnuto, credentials - pokud jsou ctenari zaevidovani, jen nemaji uzivatelske jmeno a heslo, all - kompletni registrace
ForgottenCredentialsEnabled=<ANO/NE> Zda má být zapnuta moznost obnovení zapomenutého hesla čtenářů
NOVINKY-POUZE_STATUS=<číslo> Načítat jen novinky, které mají tento status
ZAKAZANE_DOKUMENTY=<text> Seznam identifikátorů dokumentů, které nebudou v katalogu vyhledatelné
STATUSY_ZOBRAZOVANYCH_EXEMPLARU=<text> Seznam statusů exemplářů, které budou zobrazovány
OBECNE-DEFAULTNI_LOKALIZACE=<text> Výchozí lokalizace opacu. Jedná se o jednoslovný kód skládající se z kódu jazyka, podtržítka a kódu území (cs_CZ, en_GB, en_US, apod.).
StylKomentaru=<seznam> Způsob, jakým budou na webu umožněny komentáře.
SearchElsewhere=<hodnota> Nastavení položek Hledat jinde
SearchElsewhere=<hodnota> Nastavení položek Hledat jinde
OBECNE-LOGOVANI_AKCI_ZAP=<ANO/NE> Přepínač logování akcí (navigace čtenářů po aplikaci, typy hledání apod.)
ExemplarDataInRecord=<ANO/NE> Zda se mají do záznamu (do polí) načítat i exemplářové údaje. To může být užitečné při zobrazování těchto údajů v šablonách (velocity).
zapnutoZobrazovaniMarc=<ANO/NE> Zda má být v detailu záznamu zobrazována záložka MARC
OBECNE-LOGOVANI_SESSION_ZAP=<ANO/NE> Přepínač logování sessions (tzn. vstupy do aplikace, přihlášení čtenářů)
ZAZNAM-ZOBRAZOVAT_VSECHNA_POLE=<ANO/NE> Zda se mají zobrazovat všechna pole v detailu záznamu
ExemplarTabsByBuildings=<ANO/NE> Zda mají být exempláře zobrazeny v záložkách podle budov nebo všechny v jedné tabulce (ano = rozdělení podle budov)
ExemplarTabsByBuildings=<ANO/NE> Zda mají být exempláře zobrazeny v záložkách podle budov nebo všechny v jedné tabulce (ano = rozdělení podle budov)
CitationDoctypes=<text> Seznam doctypů citací (typ dokumentu posílaný v každém požadavku na citace.com) podle fondů. Formát zápisu je fond(doctype) fond(doctype)...
CitationDService=<text> Nastavení služby pro generování citací.
ZAZNAM-SLOUPCE_EXEMPLARE=<text> Sloupce v seznamu exemplářů. Povolene hodnoty: PRIR_CISLO, BAR_COD, SIGNATURA, LOKACE, KATEGORIE, DOSTUPNOST, BUDOVA, TEM_SKUP, STATUS, POZNAMKA, CENA, UZIVATEL, ROK_PRIR, ZPUSOB_NABYTI, ZPUSOB_ZALOZENI, INDIVIDUALNI_HODNOTA, DATUM, UMISTENI, HOLDER
ZAZNAM-SLOUPCE_SVAZKY=<text> Seznam sloupců v seznamu svazků. Povolené hodnoty: PRIR_CISLO, BAR_COD, SIGNATURA, LOKACE, KATEGORIE, DOSTUPNOST, BUDOVA, TEM_SKUP, STATUS, POZNAMKA, ROCNIK, ROK, ROZMEZI_CISEL
ZAZNAM-SLOUPCE_CISLA=<text> Seznam sloupců v seznamu cisel. Povolené hodnoty: PRIR_CISLO, BAR_COD, SIGNATURA, LOKACE, KATEGORIE, DOSTUPNOST, BUDOVA, TEM_SKUP, STATUS, POZNAMKA, CISLO, CLANKY
OBECNE-ZAKAZANE_STATUSY_DOKUMENTU=<čísla> Seznam statusů dokumentů, které nebudou v Portaru zobrazovány
ZAZNAM-ZOBRAZOVANA_POLE=<hodnota> Seznam polí a podpolí, která se budou zobrazovat v detailu záznamu. Má smysl, pouze pokud je vypnuto zobrazování všech polí
ZAZNAM-MAXIMUM_PODOBNYCH=<číslo> Maximální počet zobrazených podobných dokumentů
ExemplarColumns=<číslo> Maximální počet zobrazených podobných dokumentů
PerzistetniOblibene=<ANO/NE> Maximální počet zobrazených podobných dokumentů
STATISTIKY-ROZSAH_VNITRNICH_IP_ADRESS=<hodnoty> Rozsah klientských ip adres vnitřní sítě, neboli rozsah adres, které mají být považovány jako adresy uvnitř knihovny. Je to většinou rozsah adres vnitřní sítě (např. 193.168.1.0 až 193.168.1.255) Jedná se o dvě adresy označující začátek a konec rozsahu.
STATISTIKY-EXPLICITNE_VNITRNI_IP_ADRESY=<hodnoty> Seznam klientských ip adres, ktere jsou explicitne nastavene jako vnitrni (nejcasteji to bude pouze loopback - 127.0.0.1, ale pokud budeme chtit nastavit jako vnitrni například i jine pobocky, tak zde budou jejich konkretni ip)
ZobrazovanaPoleDokumentu=<hodnota> Seznam polí a podpolí podle čísel fondů, která se budou zobrazovat v detailu záznamu. Má smysl, pouze pokud je vypnuto zobrazování všech polí
STATISTIKY-EXPLICITNE_VNEJSI_IP_ADRESY=<hodnota> Vrati seznam klientských ip adres, ktere jsou explicitne nastavene jako vnejsi (napr. pri pouzivani proxy serveru nastavime, ze vse co bude mit adresu proxy serveru, bude zvenku)
Loans=<ANO/NE> Nastavení půjčování v celém katalogu. ANO = zapnuto
ZpusobObjednavani=<seznam> Způsob, jakým se bude na webu objednávat. Aby se tento klíč bral v úvahu, musí být zapnuto VYPUC.POVOLIT_OBJEDNAVKY.
ZpusobRezervovani=<seznam> Způsob, jakým se bude na webu rezervovat
Renewal=<ANO/NE> Zda je možné z portara prodlužovat výpůjčky
RenewalOfDelayed=<ANO/NE> Zda čtenáři mohou prodlužovat výpůjčky s prošlou výpůjční lhůtou, pokud na ně ještě nebyla vygenerovaná upomínka.
EmailPrijemceObjednavek=<mail> Emailová adresa, na kterou se budou posílat objednávky. Aby se tento klíč bral v úvahu, musí být klíč OPAC.ZpusobObjednavani nastaven na mail
BuiltInTemplates=<ANO/NE> Zda mají být zobrazovány výchozí (zabudované) šablony (např. u emailů apod.)
VlastnostProMapy=<hodnota> Exemplářová vlastnost (sloupec), podle které se budou načítat mapy regálů.
IndividualBuldingCatalogsEnabled=<ANO/NE> Zda používat zvláštní katalogy pro jednotlivé budovy
CtenaremEditovatelneVlastnostiCtenare=<text> Zda používat zvláštní katalogy pro jednotlivé budovy
RootAuthority=<číslo> ID autority nejvyšší úrovně, ze které se bude větvit autoritní thesaurus