Instalace WWW katalogu

Krok 1: Stažení souboru

Pro zprovoznění je třeba pouze složka s katalogem, která je ke stažení na http://portaro.kpsys.cz/portaro64.zip. Systém nevyžaduje instalaci služby. Jen je třeba soubor rozbalit a uložit kamkoliv na disk. Pro optimální výkon katalogu doporučujeme vybrat nejrychlejší disk (např. SSD disk). 

Krok 2: Nastavení adresy aplikačního serveru

Po stažení a uložení na disk je třeba nastavit adresu k aplikačnímu serveru. Pokud je ale aplikační server na stejném stroji (na stejné IP adrese) jako katalog a běží na standardním portu 8182, můžete tento krok přeskočit. Jinak se v adresáři custom/<path>/config (<path> je cesta k aplikaci. Pokud knihovna provozuje jen jednu databázi, path je "ROOT" - v adresáři custom je jen jedna složka s názvem "ROOT") nachází soubor nastaveni.properties, který definuje adresu k aplikačnímu serveru, například:

appserverUrl=http://192.168.1.2:8182

V případě, že soubor v adresáři chybí nebo nemáte aplikaci, která soubor otevře, tak otevřete nebo vytvořte textový soubor, který je na každém PC a řádek do něj vložte.

Pokud je server umístěn za proxy, je třeba adresu proxy serveru uvést v nastaveni.properties zadáním např.

httpProxyUrl=http://10.0.0.2:3128

Pozn.: přes proxy server budou posílány požadavky směřující do vnější sítě. V rámci vnitřní sítě budou požadavky směrovány přímo.

Krok 3: Nastavení Javy

Jako první musíme javu stáhnout. server-jre-8u131-windows-x64.tar.gz Po stažení javu nainstalujeme.

Ve složce portaro klikněte pravým tlačítkem myši na "java_path" a klikněte upravit. V tomto souboru se nastavuje absolutní cesta k souboru java.exe.

Při otevření souboru se zobrazí textový dokument obsahující parametr SET JAVA_EXE. Parametr musí obsahovat absolutní cestu k java.exe ve složce "JRE". Nezapomeňte změny v souboru uložit a soubor zavřete. 

Příklad: SET JAVA_EXE=C:\Program Files\Java\jre1.8.0_131\bin\java.exe

Krok 4: Stažení aktuální verze

Po nastavení již stačí stáhnout aktuální verzi katalogu přes soubor updater.bat. Velice doporučujeme aplikaci aktualizovat vždy, když je to možné!

Poté je ještě třeba restartovat server. Toto je třeba provést pomocí skriptů service_stop.bat a service_start.bat - nestačí jen restartovat službu ve Windows, protože součástí skriptu service_start.bat je i nahrání nového war do pracovního adresáře katalogu.

Pokud jste delší dobu neaktualizovali váš katalog a skript pro stažení nové verze hlásí chyby, je možné, že došlo ke změně na našich serverech. Aktuální správný obsah toho skriptu je:

curl -o Portaro.war portaro.kpsys.cz/Portaro-1.0-SNAPSHOT.war

Krok 5: Spuštění

Aplikaci je možné provozovat jak konzolově (v okně), tak i jako službu. Spouštění aplikace trvá na rychlejších strojích cca 30s.

Spuštění v okně (konzolová aplikace)

Aplikace v konzolovém režimu se spouští jednoduše souborem cmd_start.bat.

Spuštění jako služba

Spuštění v režimu služby vyžaduje její prvotní instalaci. Ta se provádí spuštěním service_install.bat s administrátorskými právy. Tímto je služba zaregistrována do services včetně nastavení automatického spouštění po startu Windows.

Spouštění služby se pak provádí souborem service_start.bat, opět s administrátorskými právy.

Službu lze spuštět i přes správce služeb ve Windows, nicméně se v takovém případě do Tomcatu nezkopíruje eventuelní nová verze aplikace. Proto je tato možnost využitelná spíše jen pro běžný sart/stop tomcatu.

Pozor, pro běh služby je nutné mít jak oprávnění správce, tak správnou verzi (32b/64b) aplikace.

Instalace na Linuxu

Instalaci na linuxový server popisuje následující skript, který spustíte např. v adresáři /home/kpsys:

#!/bin/bash
# Skript pro instalaci portaro

sudo curl -o portaro.zip portaro.kpsys.cz/portaro64.zip
sudo unzip portaro.zip -d unpacked_portaro
sudo rm portaro.zip
sudo mv -f unpacked_portaro/portaro64/portaro/ ./
sudo rm -r unpacked_portaro
sudo echo 'export CATALINA_OPTS="-Xms256m -Xmx512m -XX:MaxPermSize=512M"' > ./portaro/apache-tomcat-8.5.8/bin/setenv.sh
sudo find ./portaro -name "*.sh" -exec chmod +x {} \;
sudo ./portaro/updater.sh
sudo mv -f ./Portaro.war ./portaro
sudo cp -f ./portaro/Portaro.war ./portaro/apache-tomcat-8.5.8/webapps
sudo mv -v ./portaro/apache-tomcat-8.5.8/webapps/Portaro.war ./portaro/apache-tomcat-8.5.8/webapps/ROOT.war

#pokud AS neni na localhost:8182, tak toto
sudo echo 'appserver.url=http://[host]:[port]' > ./portaro/custom/ROOT/settings.properties

# spusteni
sudo ./portaro/apache-tomcat-8.5.8/bin/startup.sh
# vypis logu
tailf ./portaro/apache-tomcat-8.5.8/logs/catalina.out

#sluzba
sudo printf '#!/bin/bash\nsudo /home/kpsys/portaro/apache-tomcat-8.5.8/bin/startup.sh' > /etc/init.d/tomcat
sudo chmod +x /etc/init.d/tomcat
sudo ln -s /etc/init.d/tomcat /etc/rc5.d/S71tomcat

Nastavení portu

Katalog může běžet jak samostatně, to znamená samostatný Tomcat na portu 80, nebo v kombinaci s HTTP serverem (Apache, IIS, Nginx). V tom případě je nutné nastavit katalog (resp. Tomcat) na nějaký jiný port, na který bude HTTP server směrovat. Nejčastěji se k tomu používá port 8080.

Port se nastavuje v adresáři Portaro/apache-tomcat-x.y.z/conf/server.xml. V něm je xml s uzlem

<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1" connectionTimeout="20000" redirectPort="8443" URIEncoding="UTF-8" compression="on" compressionMinSize="2048" noCompressionUserAgents="gozilla, traviata" compressableMimeType="text/html,text/xml,text/plain,text/css,application/javascript,application/json,application/x-javascript" />

atribut port definuje finální port Tomcata.

Směrování HTTP serveru na Tomcat se nejčastěji provádí pomocí reverzní proxy. Základní nastavení vyžaduje úpravu souboru httpd.conf Apache serveru:

 • Zapnutí modulů mod_proxy a proxy_http_module - odkomentováním řádků
  LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
  LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
  
 • Nastavení ProxyPass a ProxyPassReverse přidáním (např. na konec souboru) dvou řádků
  ProxyPass / http://localhost:8080/
  ProxyPassReverse / http://localhost:8080/
  

Tím se zpřístupní cesty http požadavků jak z klienta na Tomcat (běžící v tomto případě na portu 8080), tak opačným směrem. Princip nastavení u obou řádků je stejný, první parametr (lomítko) reprezentuje odkud se mají požadavky přesměrovávat. Druhý parametr (http://localhost:8080/) reprezentuje cíl. Pokud tedy budeme chtít přesměrovávat na Portaro bežící na jiné cestě, bude nastavení vypadat následovně:

ProxyPass / http://localhost:8080/hudebni/
ProxyPassReverse / http://localhost:8080/hudebni/

Nastavení reverzní proxy přes IIS server je popsáno například zde

Spuštění více katalogů na jednom serveru

Při provozu více katalogů (každý na jiné databázi) na jednom stroji běží všechny na jednom Tomcatu. Pro zprovoznění je třeba jen přidat další složku do adresáře custom. Název tohoto adresáře definuje i URL adresu k danému katalogu.

Například: Provozujeme jeden katalog na adrese www.knihovna.cz a chceme zprovoznit další katalog pro dětské oddělení, který poběží na adrese www.knihovna.cz/detske. Potom stačí v adresáři custom vytvořit další adresář "detske" se stejnou strukturou, jako má adresář "ROOT" (nejjednodušeji vytvořením kopie ROOTu a přejmenováním). Poté je třeba nastavit cestu k aplikačnímu serveru v souboru custom/detske/config/nastaveni.properties, viz výše.

Aktualizace

Aktualizace katalogu se provádí souborem updater.bat, který stáhne nejnovější verzi Portara. Při spuštění stahování není ještě nutné vypínat Portaro.

Po stažení: Jestliže aplikace běží v okně, stačí poté restartovat Portaro souborem start.bat. Pokud běží aplikace jako služba, je nutné stáhnout novou verzi pomocí updater.bat, poté službu zastavit (přes service_stop.bat, services nebo tomcat7w.exe) a následně souborem service_start.bat spustit.

Takže při běhu jako služba:

 1. Zastavení služby (pomocí service_stop.bat, nebo přes windows - služby - Apache Tomcat 7, nebo pomocí programu tomcat7w.exe v adresáři "Portaro/apache-tomcat-xxx/bin/tomcat7w.exe".)
 2. Stažení aktualizace pomocí updater.bat
 3. Spuštění (včetně nahrání aplikace do tomcatu) s administratorskými právy (pravé tlačítko, spustit jako administrátor) pomocí service_start.bat.