Globální vyhledávání

Zadáním libovolných textových informací do jednoho textového okna. Katalog provede vyhledání tak že vyhledává ve všech údajích v záznamu (včetně obsahu dokumentu - pokud je k záznamu pripojen) úplnou shodu textu. Pokud nenalezne, tak automaticky hledá shodu zadaneho textu s pravostranným rozšířením (viz zástupné hledání), pokud ani v tomto případě systém nenajde nic, tak katalog automaticky zkouší nalézt podobná slova (viz přibližné vyhledávání). Pokud je tedy dotaz přesný, nalezne přesný výsledek a již nehledá další možné výsledky (viz google atp.), pokud je dotaz nepřesný, nebo s překlepem systém využije možnosti podobnosti a fulltextu

Oproti minulému katalogu, který se choval spíše jako rejstřík, je nyní hledání mnohem sofistikovanější a hledá stylem google. Tedy, systém se snaží sám pochopit, co vlastně čtenář hledá a pokouší se mu vrátit na prvních místech knihy, které s největší pravděpodobností chce nalézt. Proto je jako výchozí možnost řazení podle relevance. Například hledáním slova "marco" se na prvních místech zobrazí všechny knihy, mající "marco" v jakémkoliv podpoli pole 245. Jako další jsou záznamy začínajícími na "marco" (např. "marcol", "marcome" atd.) v podpolích pole 245. Dále jsou záznamy začínající na "marco" v jakémkoliv poli a nakonec záznamy s "marco" v přiložených souborech (např. v přiložených pdf, pokud nějaké knihovna má).

Nastavení vyhledávaných polí

Globální hledání lze upravit předefinováním vyhledávaných polí. Pro každý vyhledávací pokus je v INI šablona, která se při vyhledání použije. Jedná se o nastavení OPAC_SEARCH.VzorGlobalniHledaniPokusX. Šablony vypadají následnovně:

whole(P245:"?"^7) OR and(P245A:?^6 OR P245:?^5 OR P245:?*^4 OR P650:?*^2 OR P653:?*^2 OR PALL:?* OR PFULLTEXT:?*)

, kde znak ? zastupuje vyhledávaný řetězec. V konstrukci whole se použije celý zadaný řetězec tak, jak byl uživatelem napsán. Konstrukce and slouží k definování šablony, která se zopakuje tolikrát, kolik je zadaných vyhledávacích slov. Znaky ? jsou pak nahrazeny jednotlivými slovy a mezi poddotazy se použijí spojky AND.

Tedy, pokud je nadefinována šablona

whole(P245:"?"^7) OR and(P245A:?^6 OR P245:?^5 OR PALL:?*)

a uživatel zadá dotaz

němcová babička

, pak je dotaz zkonstruován následovně:

P245:"němcová babička"^7 OR ((P245A:němcová^6 OR P245:němcová^5 OR PALL:němcová*) AND (P245A:babička^6 OR P245:babička^5 OR PALL:babička*))