Definice řezů (fasetů)

Generování řezů aplikačním serverem

Řezy pro vyhledávání lze definovat v Portaro po přihlášení knihovníka se servisními právy. Nastavení se provádí v Nastavení / Nastavení řezů, kde se nachází tabulka všech řezů generovaných aplikačním serverem.

Pro nadefinování vlastního řezu je nutné vyplnit:

  • název řezu, který musí být bez mezer. Pomocí tohoto názvu se totiž definuje i lokalizační klíč ve formátu hledani.facet.<NAZEV_REZU>, tedy např.: hledani.facet.REZS_AUTOR,
  • pořadí, 
  • typ definice - vhodné ponechat na "Seznam polí". Skriptem se nastavují složitější řezy, což nastavuje firma KpSys,
  • Definice, což je přímo definice polí a podpolí, ze kterých bude aplikační server řezy generovat. Řezy lze generovat jak z celých polí, nebo i jen z konkrétních podpolí. Zápis definice je popsán níže.
  • Exemplářový řez je nastavení, zda je v definici nějaká z exemplářových informací (např. signatura). Jestiže ano, generování řezu bude probíhat pro každý exemplář.
  • Přepínačem "Zapnuto" lze generování řezu vypnout.

Syntaxe definice

Definice se zapisuje ve formátu:

<cislo_pole1> nebo <cislo_pole>^<kody_podpoli>

, kde

  • <cislo_pole> je číslo pole, ze kterého chceme řez generovat,
  • <kody_podpoli> je seznam kódů podpolí, jestliže chceme jen konkrétní podpole.

 Pokud chceme do jednoho řezu zahrnout více polí/podpolí, jednotlivé položky se oddělují čárkami. Celá definice může vypadat například následovně:

600^ac,650

Tento zápis způsobí generování řezů pro podpole a a c pole 600 a všech podpolí pole 650.

Generování

po nastavení řezů je nutné reindexovat databázi. Jestliže se reindexace neprovede, nově nastavené řezy se budou generovat jen pro nově reuložené záznamy.

Zapnutí řezů v katalogu Portaro

Výše popsaném nastavením se zapne pouze generování řezů aplikačním serverem. Pro zobrazení řezů v katalogu je nutné nastavit, aby si katalog o řezy při hledání řekl. To se definuje v nastavení OPAC/HLEDANI-REZY. Pod tímto klíčem je seznam řezů, které budou ve stejném pořadí v katalogu zobrazeny.

Dále lze v nastavení definovat řezy, které budou ve výchozím stavu rozbalené, a to pod klíčem OPAC/HLEDANI-DEFAUTNE_ROZBALENE_REZY.

Dalším klíčem je OPAC/HLEDANI-MAXIMUM_KLICU_REZU, kterým lze nastavit maximální počet vyhledávaných položek u každého řezu.

Posledním klíčem je OPAC/HLEDANI-MAXIMUM_ZOBRAZENYCH_KLICU_REZU, kterým se nastavuje počet položek u každého řezu, které mají být zobrazeny v pravém panelu. Zbytek klíčů je zobrazen ve vedlejším panelu po kliknutí na tlačítko "více".