WWW katalog Portaro

Přístup uživatelů knihoven ke knihovnickým katalogům se mění. Dnes již mnoha z nich nestačí jen „pouhé“ vyhledání konkrétního bibliografického záznamu a informace o tom, zda si dokument mohou v knihovně vypůjčit, prolongovat či rezervovat. Ať už z těchto nebo dalších důvodů, vyvinuli jsme knihovnický systém, který akceptuje veškeré novodobé trendy.

Moderní prvky WEB2.0 aplikované v knihovním elektronickém katalogu Portaro umožňují uživatelům mnohem více, mimo jiné i možnost komunikovat a spolupracovat s ostatními členy čtenářské komunity i s knihovníky samotnými při vytváření a doplňování informací k jednotlivým záznamům katalogu. V rovině vizuální umožňuje OPAC knihovně standardními úpravami kaskádových stylů (CSS) a HTML šablon snadnější zakomponování katalogu do webových stránek instituce. Většina knihoven však používá bez zásadních změn „standardní“ grafické rozhraní od dodavatele systému. Po stránce knihovnické má katalog poměrně rozsáhlý systém funkčních nastavení, jejichž možnosti ocení zejména knihovník.