MARC21

MARC 21 je výsledkem kombinace kanadských formátů MARC a formátů používaných v USA. (USMARC and CAN/MARC).
Je založen na ANSI standardu Z39.2 umožňující uživatelům různého programového vybavení komunikovat navzájem a
vyměňovat bibliografická data. Byl navržen tak, aby redefinoval původní záznam MARC pro
21. století a udělal jej přístupnější mezinárodní knihovní komunitě.

Umožnuje využívat dvou znakových sad, jak sady MARC-8 tak Unicode kódované jako UTF-8. MARC-8 je založen
na ISO 2022 a umožňuje použít hebrejské, arabské a řecké a písmo, cyrilici a východoasijská písma.
V kódování UTF-8 umožňuje použít všechny jazyky podporované normou Unicode.


Definice polí a podpolí MARC21