Půjčování

Půjčuje se právě vybranému uživateli. Do editačního pole se zadá identifikační údaj exempláře, což může být čárkový kód, přirůstkové číslo nebo signatura. Není nutností vybrat typ identifikace exempláře, program jej automaticky detekuje.

  • Pokud je již dokument vypůjčen, je nabídnuta možnost rezervace.
  • Volitelně kontroluje, zda čtenář nemá stejný titul již půjčený, nebo zda si ho nepůjčil v minulosti.
  • Volitelně kontroluje, jestli nemá čtenář vůči knihovně dluhy.
  • Pokud je exemplář veden jako neodeslaná rezervace, tak lze přeskočit pořadí rezervace a půjčit exemplář aktuálnímu čtenáři.
  • Kontroluje, zda si čtenář může vypůjčovat, nebo jestli může být vypůjčen typ exempláře a jestli si čtenář může vypůjčit daný typ dokumnetu. Toto je kontrolováno dle nastavení kategorií výpůjčního systému.
  • Pokud není nalezen exemplář, který odpovídá zadání, program dle nastavení v ini souboru buď nahlásí chybu, nebo založí obecný exemplář s daným identifikátorem a provede výpůjčku, nebo spustí zpětnou katalogizaci (reakce závisí na nastavení systému)
  • Pokud se jedná o titulovou výpůjčku, program se zeptá na počet kusů
  • Upozorní na existenci příloh k exempláři (CD, DVD, ...) - lze vypnout
  • Upozorní na skutečnost, že kategorie výpůjčky umožňuje pouze prezenční výpůjčky
  • Součástí výpisu po zapůjčení exempláře jsou - název titulu, délka výpůjční doby

 

v případě, že exemplář není v databázi, umožní tzv zpětnou katalogizaci viz výše

Pro proces půjčování či vracení nejprve vyhledáme čtenáře: stiskem tlačítka Hledat nebo funkční klávesy F4 vyvoláme dialogové okno pro hledání, kam zadáme číslo čtenářského průkazu nebo načteme čárový kód.

 

V případě potřeby rozšíříme možnosti vyhledávání o další údaje zaškrtnutím volby Rozšířené hledání.

Funkční klávesy:

F4 Hledat
F5 Výpujčka
F6 Vracení
F9 Tisk přihlášky čtenáře
F11 Tisk potvrzení o výpůjčce
F12 Platby čtenáře
Alt+F8 Prolongace všech výpůjček čtenáře
Alt+F12 Konto čtenáře
Ctrl+Insert Založit novou kartu čtenáře
Ctrl+Enter Oprava čtenáře
Ctrl+Delete Smazat kartu čtenáře
Ctrl+M Modul SMS
Ctrl+H Zobraz historii výpujček a exemplářů