Platby a poplatky čtenáře

U každého čtenáře lze zobrazit přehled jeho plateb, které zaplatil v minulosti, a dluhů, které dosud nezaplatil. Platby i dluhy jsou rozdělené na jednotlivé druhy - např. upomínky, registrační poplatky atd. Dluhy a platby lze také upravit, smazat nebo založit nové. Úprava a smazání plateb je dovolena pouze povoleným uživatelům, smazání platby z jiného než dnešního dne je umožněno z bezpečnostních důvodů pouze uživateli se statusem supervizora.