Vklad na konto čtenáře

Při vypršení registrace nebo při vygenerování upomínek se automaticky vygeneruje na konto čtenáře dluh. V okamžiku zadání platby se v dialogovém okně platby vyplní částka na všechny dlužné částky čtenáře. Pokud by tedy čtenář z nějakého důvodu chtěl zaplatit jen některý z dluhů, je nutné v dialogovém okně zadávání platby opravit platby dle skutečnosti.

Pokud naopak u čtenáře provedeme platbu za něco, co systém nemá v evidenci dluhů, vznikne na kontě čtenáře přeplatek. Systém přeplatků lze využít i pro vklad větších částek peněz jako depozita, z kterého čtenář později čerpá.

Na všechny platby lze čtenáři vytisknout potvrzení.

Pro proces půjčování či vracení nejprve vyhledáme čtenáře: stiskem tlačítka Hledat nebo funkční klávesy F4 vyvoláme dialogové okno pro hledání, kam zadáme číslo čtenářského průkazu nebo načteme čárový kód.

 

V případě potřeby rozšíříme možnosti vyhledávání o další údaje zaškrtnutím volby Rozšířené hledání.

Funkční klávesy:

F4 Hledat
F5 Výpujčka
F6 Vracení
F9 Tisk přihlášky čtenáře
F11 Tisk potvrzení o výpůjčce
F12 Platby čtenáře
Alt+F8 Prolongace všech výpůjček čtenáře
NUM+ Označit/odznačit
Alt+F12 Konto čtenáře
Ctrl+Insert Založit novou kartu čtenáře
Ctrl+Enter Oprava čtenáře
Ctrl+Delete Smazat kartu čtenáře
Ctrl+M Modul SMS
Ctrl+H Zobraz historii výpujček a exemplářů