Tisk vrácených výpůjček

Pokud je to v knihovně zvykem nebo pokud to čtenář vyžaduje, lze mu vytisknout potvrzení o vrácených výpůjčkách.