Tisk přihlášky čtenáře

Pokud knihovna vyžaduje papírovou evidenci přihlášek se čtenářovým podpisem, lze přihlášku při zápisu nového čtenáře vytisknout a nechat podepsat.