Výpůjční modul

Modul slouží ke kompletní správě databází čtenářů, výpůjček, rezervací a upomínek. Modul umožňuje intuitivní a rychlou výpůjčku, vracení, prolongace výpůjček i jejich rezervace a automatické generování upomínek, práci s výměnnými fondy a MVS. Výpůjční modul není omezen jen na tituly a exempláře, které jsou již zkatalogizované v databázi a tzv. zpětnou katalogizací lze půjčovat a vracet i exempláře, které jste ještě nezpracovali. Modul podporuje komplexní využití čárkového kódu (lze snímat i kódy s alfanumerickými znaky i s rozlišením malých a velkých písmen). Součástí modulu je výpočet poplatků a pokut pro jednotlivé kategorie uživatelů. Lze jej využít ve všech typech knihoven, kde je nutné půjčovat, urgovat a vypočítávat poplatky a pokuty podle kategorií čtenářů i kategorií jednotlivých výtisků titulu. Modul je možné napojit na přístupový systém s turnikety na magnetické karty.

Funkční klávesy:

F4 Hledat
F5 Výpujčka
F6 Vracení
F9 Tisk přihlášky čtenáře
F11 Tisk potvrzení o výpůjčce
F12 Platby čtenáře
Alt+F8 Prolongace všech výpůjček čtenáře
Alt+F12 Konto čtenáře
Ctrl+Insert Založit novou kartu čtenáře
Ctrl+Enter Oprava čtenáře
Ctrl+Delete Smazat kartu čtenáře
Ctrl+M Modul SMS
Ctrl+H Zobraz historii výpujček a exemplářů

Klávesy aktivní pouze nad tabulkou výpůjček
 
V Vrátit aktuální výpůjčku
F3 Vypůjčit rezervaci
F8 Prolongovat
Shift+Enter Opravit parametry výpůjčky
Ctrl+U Zobrazit historii upomínání výpůjčky
Ctrl+L Zobrazit log výpůjčního systému
Ctrl+V

Vrátit výpůjčku - pouze pro výpůjčky které nelze vrátit standardním způsobem, tuto funkci musí mít uživatel povolenu v tabulce oprávnění