Upomínky

V modulu Upomínek lze vygenerovat upomínky na všechny výpůjčky s prošlou výpůjční lhůtou (tlačítko Aktualizovat), poté se upomínané dokumenty objeví ve složkách 1. až 5. upomínky. Upomínky již vytištěné se v přehledu upomínek již nezobrazují, nicméně, pokud bychom je zobrazit potřebovali, lze zaškrtnout volbu Včetně odeslaných. Složka Všechny upomínky zobrazuje všechny upomínky bez ohledu na pořadí a slouží tak k vytištění upomínek jednoho čtenáře v případě, že se u něj vygenerovaly upomínky s různým pořadím (pouze u knihoven, které posílají a aktualizují upomínky za delší časový úsek)

Funkční klávesy:

CTRL+R Aktualizovat upomínky
CTRL+P Vytisknout oznámení o uložení upomínky
NUM+ Označit/Odznačit rezervaci, požadavek