Statistický deník

V modulu statistický deník lze evidovat návštěvníky internetu, elektronické služby. Vytvářet a spravovat kulturní a vzdělávací akce, vydavatelskou činnost a poradenství knihovnám.