Deník veřejné knihovny

Deník veřejné knihovny je normován ministerstvem kultury. V našem systému je to jediná statistika, která není uživatelem definovatelná. V programu klikneme na Deník veřejné knihovny. Zobrazí se okno s nastavením. Deník můžeme vytisknout za celou knihovnu, podle vybraných budov nebo podle vybraných půjčoven. Výběr rozsahu tisku nám umožní vybrat časový úsek, pro který chceme deník vytisknout. Zvolíme příslušnou budovu nebo půjčovnu. Tisková sestava je vybrána defaultně, ale můžeme ji pochopitelně změnit. Buďto vybereme jinou z rozbalovacího menu, nebo ji nahrajeme ze souboru. V poli výstup vybereme, zda-li chceme deník vytisknout, exportovat nebo se jen podívat jak to bude vypadat.

Tlačítko nastavení dole uprostřed slouží ke kompletnímu nastavení tiskových sestav.