Statistiky autorit

Statistiky autority fungují na stejném principu jako ostatní uživatelem definovatelné statistiky. Jediný rozdíl je v datech s kterými pracuje. Statistika autorit, jak název napovídá, bere v potaz autority ve Vaší databázi.