Oprávnění - Výpůjční modul

Zde si můžeme nastavit oprávnění pro výpůjční modul. V krajním sloupci vybereme příslušného uživatele, pro kterého chceme oprávnění nastavit. Pokud chceme provádět nějaké změny, musíme nejprve zaškrtnout "výpůjční modul", tím aktivujeme ostatní zaškrtávací pole. V krajním sloupci můžeme vypozorovat, jak se barevně mění jednotlivé položky. Pokud stojíme na červeném poli, tak se modře označí všechny položky, které náleží této sekci a naopak. Na obrázcích uvedených níže se podíváme, jak se barvy mění podle toho kde v programu stojím. Číslo uvedené ve sloupci vedle jmen a skupin určují jakou úroveň práv má uživatel tzn. když něco nastaví uživatel, který má přidělenou úroveň 1, tak uživatel s úrovní 10 nemá právo změnit jím zvolenou konfiguraci, ale jiný uživatel s úrovní 1 může změny provádět. Právě jeden uživatel má přidělenu úroveň 0. 

Nastavení uživatele...

Změna barev podle toho kde v programu stojím.

A naopak...