Uživatelská oprávnění

Součástí aplikace je systém evidence uživatelů a přístupových práv. Uživatelé jsou přiřazováni uživatelským skupinám.
Každému uživateli lze přiřadit vlastní přístupová práva k jednotlivým úkonům, defaultně jsou dle skupiny.
Uživatelská úroveň definuje práva uživatale při práci se záznamy, nížší číslo znamená větší oprávnění.
Pokud tedy upraví nějaký záznam uživatel v úrovni 10, může jej znovu opravit/smazat pouze uživatel úrovně s číslem stejným nebo nižším tedy 0..10.
Pokud už má uživatel záznam v tabulce úkonů, tak uživatele nelze smazat, ale můžete zákazat jeho přihlášení do systému, tj. zablokovat jeho účet.
V systému existuje právě jeden uživatel s úrovní = 0 a tím je superuživatel, nelze smazat, nelze zablokovat, nelze omezit, a proto velice doporučujeme jako první věc změnit minimálně jeho přihlašovací heslo, ale lépe i jméno!
Práva přidělujete prostým zaškrtnutím příslušné kolonky, pokud však nepovolíte nadřazenou akci, nemůžete povolit
ani tu vámi vybranou, např.: Pokud nepovolíte vstup do servisního modulu, nebude moci uživatel ani definovat tiskové sestavy.

Funkční klávesy:

CTRL+S Uložit změny v nastavení přístupových práv uživatelů
CTRL+Insert Nový uživatel
CTRL+Enter Opravit udáje o uživateli nebo skupině
CTRL+Delete Smazat uživatele, skupinu