Lokalizace systému

V lokalizaci systému lze upravovat názvy jednotlivých položek (funkcí, hlášek, tlačítek) v katalogu Portaro. Kromě češtiny lze vložit i adekvátní výrazy pro anglickou a německou mutaci. Již vyplněné výrazy lze dle potřeby měnit, uživatel může založit i nové klíče.

Funkční klávesy:

CTRL+Insert Nový klič
CTRL+Enter Oprav překlad
CTRL+Delete Zruš překlad