Naplánované úlohy

Funkční klávesy:

CTRL+Insert   Nová úloha
CTRL+Enter   Změnit nastavení naplánované ulohy
CTRL+Delete   Deaktivuje úlohu

Validní parametry úloh:

Generování upomínek žádné parametry = Všechny půjčovny
PUJCOVNY=x,y,z - pouze vybrané půjčovny (x, y, z jsou ID - čísla - půjčoven)
Výpočet deníku veřejné knihovny žádné parametry
Záloha databáze Lokální adresář do kterého bude AS zálohovat databázi. Na serveru, kde běží Aplikační server.
Aktualizace Verbis Lokální adresář do kterého se bude stahovat aktualizace. Na serveru, kde běží Aplikační server.
Spuštění procedury v DB Název procedury kterou chcete spustit. Tato nesmí mít žádné vstupní ani výstupní parametry.
Odesílání předupomínek

žádné parametry = Všechny půjčovny

PUJCOVNY=x,y,z - pouze vybrané půjčovny (x, y, z jsou ID - čísla - půjčoven)

Aktualizace autorit z NK POSLEDNI=xx UZIVATEL=xx - oba parametry jsou nepovinné
POSLEDNI - nastavení čísla týdne ve kterém se naposledy provedla aktualizace, tuto nastavuje po prvnim spuštění systém sám
UZIVATEL - ID uživatele pod jehož účtem mají být ukládány aktualizované autority, pokud není nastaven, bere systém uživatele, který úlohu vytvořil
Aktualizace Centrálního indexu přes OAI DB=<NUMBER> - ID externí datábaze, ze které bude OAI načítat záznamy
FOND=<NUMBER> - vzdálené číslo fondu, ze kterého načítá záznamy - slouží na překlápění čísla fondu ze zdrojové DB do čísla fondu v cílové DB
DATCAS=dd.mm.yyyy HH:mm:ss.sss - datum a čas posledního stahování dat, úloha tento parametr automaticky aktualizuje
URL> - URL adresa OAI-PMH serveru
IDREGEXP - regulární výraz a číslo skupiny(oddělené čárkou) - pro parsování ID z IDčka záznamu z OAI, reg. exp proparsuje ID a číslo skupiny udává, která skupina nese informaci o IDčku - důležité hlavně pokud se načítá z jiného systému než Verbis a KpWinSQL
SET - nepovinné - označení SETu z OAI
Upozornění na končící registraci DNU_PREDEM=<NUMBER> - kolik dní před koncem registrace poslat
CTEN_KAT=a,b,c - výčet kategorií čtenářů kterým se má zpráva poslat
TEST=<EMAILOVA ADRESA> - všechny emaily přijdou na uvedenou adresu, kvůli otestování
Aktualizace autorit průběžná POSLEDNI=xx UZIVATEL=xx POCET=xx - všechny parametry jsou nepovinné
POSLEDNI - ID naposledy zpracovávané autority (systém je kontroluje neustále dokola)
UZIVATEL - ID uživatele pod kterým budou autority ukládány, pokud chybí, tak to bude pod uživatelem, který úlohu vytvořil
POCET - <NUMBER> počet autorit zkontrolovaných při jednom spuštění úlohy, výchozí hodnotou je 500
Generování dluhů za prošlou registraci Úloha vygeneruje dluh za registraci v případě prošlých registrací čtenářů