Sekce EMAIL

MAIL_PROVIDER=<seznam> Protokol používaný pro odesílání elektronických zpráv
SMTP_SERVER_ADRESS=<url> IP adresa nebo jméno serveru pro odesílání pošty
SMTP_SERVER_PORT=<číslo> IP adresa nebo jméno serveru pro odesílání pošty
SMTP_AUTH=<ANO/NE> Zda v SMTP spojení používat autentizaci. Pokud ano, musí být nastavené SMTP jméno a heslo
SMTP_USER=<email> Uživatelské jméno pro přístup k SMTP serveru
SMTP_PASSWORD=<text> Heslo pro přístup k SMTP serveru
SMTP_SENDER_NAME=<text> Jméno odesílatele
SMTP_SENDER_ADRESS=<mail> Adresa odesílatele
SMTP_PROXY_TYPE=<hodnota;> Typ proxy serveru
SMTP_PROXY_ADRESS=<hodnota;> IP adresa serveru
SMTP_PROXY_PORT=<hodnota;> Komunikační port serveru
SMTP_PROXY_USER=<hodnota;> Uživatelské jméno pro přístup na proxy server
SMTP_PROXY_PASSWORD=<hodnota;> Heslo pro přístup k serveru
DEFAULTMAILTYPPRILOHY=<seznam;> Nastavení výchozího typu přílohy mailu - možnosti
EMAILKOPIE=<email;> Emailová adresa na kterou bude program posílat kopii každého mailu, který odešle. Hlavně pro kontrolu zda a v jaké podobě odcházejí maily o rezervacích a upomínkách
DEFAULMAILSUBJECTREZERVACE=<text;> Text předmětu mailu, který oznamuje připravenou rezervaci
DEFAULMAILBODYREZERVACE=<text;> Soubor s tělem mailu, který oznamuje připravenou rezervaci
REZEMAILBODY=<text;> Pokud chcete změnit obsah těla zprávy rozšířit z jen názvu knihy můžete definovat v tomto klíči libovolný text. Můžete použít jakékoliv pole, které je k dispozici v tisku, je nutné jej uzavřít do skopek < >. Např. "Název : : ", můžete i vložit odřádkování - znak hash "#"
DEFAULTMAILPATAREZERVACE=<text;> Soubor s patou mailu, který oznamuje připravenou rezervaci
EMAILKOPIEREZE=<text;> Emailová adresa na kterou bude program posílat kopii každého mailu v rezervacích
DEFAULTMAILSUBJECTOBJEDNAVKA=<text;> Předmět emailu který je odeslán čtenáři jako upozornění na připravenou objednávku
DEFAULTMAILBODYOBJEDNAVKA=<text;> Název souboru ve kterém je definice těla emailu který je odeslán čtenáři jako upozornění na připravenou objednávku
DEFAULTMAILSUBJECTPREDUPOM=<text;> Pouze od verze 1.1. Předmět mailu s oznámením o končící výpůjční době
DEFAULTMAILBODYPREDUPOM=<text;> Pouze od verze 1.1. Cesta k souboru s předdefinovaným tělem zprávy o končící výpůjční době, pokud není uvedena program vloží text "Upozorňujeme Vás na blížící se konec výpůjční doby u následujících dokumentů: "
PREDUPOMMAILBODY=<text;> Předupomínky - Pokud chcete změnit obsah těla zprávy rozšířit z jen názvu knihy můžete definovat v tomto klíči libovolný text. Můžete použít jakékoliv pole, které je k dispozici v tisku, je nutné jej uzavřít do skopek < >. Např. "Název : : ", můžete i vložit odřádkování - znak hash "#"
DEFAULTMAILPATAPREDUPOM=<text;> Pouze od verze 1.1. Cesta k souboru s patou zprávy o končící výpůjční době, pokud není uvedena, program vloží text "Toto upozornění nemá žádný odkladný účinek vzhledem k sankcím za pozdní vrácení výpůjček !!"
EMAILKOPIEPREDUPOM=<text;> Pokud posíláte předupomínky, můžete si nastavit email na který bude program automaticky posílat kopie odeslaných emailů - pro kontrolu
DEFAULTMAILBODYUPOMINKY=<text;> Soubor s tělem mailu s upozorněním na upomínku
UPOMMAILBODY=<text;> Pokud chcete změnit obsah těla zprávy rozšířit z jen názvu knihy můžete definovat v tomto klíči libovolný text. Můžete použít jakékoliv pole, které je k dispozici v tisku, je nutné jej uzavřít do skopek < >. Např. "Název : : ", můžete i vložit odřádkování - znak hash "#"
UPOMZOBRVRATTEV=<ANO/NE> Nastavení zda v upomínkách před název knihy napsat, ve které půjčovně ji má čtenář vrátit (Vraťte v ...) - výchozí ANO
DEFAULTMAILPATAUPOMINKY=<cesta;> Soubor s patou mailu s upozorněním na upomínku
EMAILKOPIEUPOM=<text;> Emailová adresa na kterou bude program posílat kopii každého mailu v upomínkách
EMAILKOPIEOBJED=<email;> Emailová adresa na kterou je odeslána kopie emailu který je odeslán čtenáři jako upozornění na připravenou objednávku
EMAILKOPIEMVS=<text;> Adresa pro doručení kopie odeslaného emailu - pro kontrolu odeslání
DEFAULTMAILSUBJECTMVS=<text;> Předmět info emailu o připravené MVS
DEFAULTMAILBODYTMVS=<text;> Tělo info emailu o připravené MVS - pokud není nastaveno tak "Máte připravené následující dokumenty: "
DEFAULTMAILPATAMVS=<text;> Pata info emailu o připravené MVS - pokud není nastaveno tak prázdné
POSILATSKRYTOUKOPII=<ANO/NE> Pokud nastavíte na ANO bude program posílat veškerou mailovou komunikaci i na adresu uvedenou v [KNIHOVNA] EMAIL - výchozí nastavení je NE
DEFAULTTYPPRILOHYMVS=<seznam;> Nastavení výchozího typu přílohy mailu pro MVS - možnosti TXT, PDF, HTML, XLS, RTF
LOG_EMAIL=<ANO/NE> Pokud nastavíte na ANO bude program ukladat veškerou mailovou komunikaci i do databáze do LOG souboru - výchozí nastavení je NE
DEFAULTMAILPRODLEVA=<číslo> Tisk předupomínek - pokud potřebujete dělat mezi odesláním jednotlivých emailů mezeru - nastavte si jak velkou (kvůli antispamu)
UPOMINKY_PO_PUJCOVNACH=<ANO/NE> Nastavte zda si přejete rozesílat čtenářům emaily dle půjčoven u výpůjček (pokud má čtenář výpůjčky na 2 půjčovnách přijdou mu 2 emaily) - umožňuje rozlišit text emailu, odesílatele emailu, atd.
PREDUPOMINKY_PO_PUJCOVNACH=<ANO/NE> Nastavte zda si přejete rozesílat čtenářům emaily dle půjčoven u výpůjček (pokud má čtenář výpůjčky na 2 půjčovnách přijdou mu 2 emaily) - umožňuje rozlišit text emailu, odesílatele emailu, atd.
REZERVACE_PO_PUJCOVNACH=<ANO/NE> Nastavte zda si přejete rozesílat čtenářům emaily dle půjčoven u rezervací (pokud má čtenář rezervace na 2 půjčovnách přijdou mu 2 emaily) - umožňuje rozlišit text emailu, odesílatele emailu, atd.
OBJEDNAVKY_PO_PUJCOVNACH=<ANO/NE> Nastavte zda si přejete rozesílat čtenářům emaily dle půjčoven u objednávek (pokud má čtenář objednávky na 2 půjčovnách přijdou mu 2 emaily) - umožňuje rozlišit text emailu, odesílatele emailu, atd.
MVS_PO_PUJCOVNACH=<ANO/NE> Nastavte zda si přejete rozesílat čtenářům emaily dle půjčoven u výpůjček (pokud má čtenář výpůjčky na 2 půjčovnách přijdou mu 2 emaily) - umožňuje rozlišit text emailu, odesílatele emailu, atd.
CIRKULACE_PO_PUJCOVNACH=<ANO/NE> Nastavte zda si přejete rozesílat čtenářům emaily dle půjčoven u výpůjček (pokud má čtenář výpůjčky na 2 půjčovnách přijdou mu 2 emaily) - umožňuje rozlišit text emailu, odesílatele emailu, atd.
SMTP_SENDER_ADRESS_PREDUPOMINKY=<hodnota> Adresa uživatele, který je uveden jako odesílatel emailu - upomínky
SMTP_SENDER_NAME_PREDUPOMINKY=<hodnota> Jméno uživatele, který je uveden jako odesílatel emailu - předupomínky
SMTP_SENDER_ADRESS_UPOMINKY=<hodnota> Adresa uživatele, který je uveden jako odesílatel emailu - upomínky
SMTP_SENDER_NAME_UPOMINKY=<hodnota> Jméno uživatele, který je uveden jako odesílatel emailu - upomínky
SMTP_SENDER_ADRESS_REZERVACE=<hodnota> Adresa uživatele, který je uveden jako odesílatel emailu - upomínky
SMTP_SENDER_NAME_REZERVACE=<hodnota> Jméno uživatele, který je uveden jako odesílatel emailu - rezervace
SMTP_SENDER_ADERESS_MVS=<hodnota> Adresa uživatele, který je uveden jako odesílatel emailu - MVS
SMTP_SENDER_NAME_MVS=<hodnota> Jméno uživatele, který je uveden jako odesílatel emailu - MVS
SMTP_SENDER_ADRESS_OBJEDNAVKA=<hodnota> Adresa uživatele, který je uveden jako odesílatel emailu - objednávky
SMTP_SENDER_NAME_OBJEDNAVKA=<hodnota> Jméno uživatele, který je uveden jako odesílatel emailu - objednávky
SMTP_SENDER_ADRESS_CIRKULACE=<hodnota> Adresa uživatele, který je uveden jako odesílatel emailu - cirkulace
SMTP_SENDER_NAME_CIRKULACE=<hodnota> Jméno uživatele, který je uveden jako odesílatel emailu - cirkulace