Sekce VYM_FOND

VYMFONDLOKACE=<text> Kód lokace, kterou má program nastavit všem přírůstkům zařazeným do výměnného fondu, tato lokace by měla být validní pro všechny půjčovny, které jsou zařazeny do výměnného fondu pokud jsou On-line připojeny do centrální databáze.
TisknoutVF=<ANO/NE> Nastavte na ANO pokud vždy při cirkulaci VF chcete mít zatrženou volbu Vytisknout předávací protokol
VYMFONDPONECHATLOKACI=<ANO/NE> Pokud nechcete, aby program při vložení nového svazku do souboru změnil lokaci na jednotnou lokaci pro VF, ale ponechal stávající - nastavte na ANO
VYMFONDCIRKVYRAZOVATBEZDOTAZU=<ANO/NE> Pokud nechcete, aby program při vložení nového svazku do souboru změnil lokaci na jednotnou lokaci pro VF, ale ponechal stávající - nastavte na ANO
VYMFONDAUTOPOSUN=<ANO/NE> Seznam sloupců z pohledu VIEW_TISK_PRIRUSTKY, které mají být zobrazeny v přírůstkovém seznamu. Názvy sloupců korespondují se sloupci v pohledu a ctí nastavené pořadí.
VYMFONDBUDOVA=<číslo> Pokud chcete aby systém po přidání nového svazku do souboru automaticky odcirkuloval svazek na aktualni pozici - nastavte na ANO