Sekce MVS

MVS_MAILPREDMET=<text> Předmět rezervačního emailu - MVS
MVSEVIDCIS=<číslo> Formát automaticky generovaného evidenčního čísla MVS - společné pro aktivní i pasivní - - číslo, - rok ve formátu 01, 99, - rok ve formátu 2001, 1999
MVSEVIDCISAKTIV=<číslo> Formát evidenčního čísla pro aktivní MVS
MVSEVIDCIPASIV=<číslo> Formát evidenčního čísla pro pasivní MVS
MVSEVIDCISDLEROKU=<ANO/NE> Formát evidenčního čísla pro pasivní MVS
MVS_MAILSTORNOPREDMET=<text> Předmět emailu stornujícího - MVS
MVS_MAILBODY=<text> Tělo emailu pro objednávku MVS
MVS_MAILSTORNOBODY=<text> Předmět emailu stornujícího - MVS
MVS_MAILREZEPREDMET=<text> Předmět rezervačního emailu - MVS
MVS_MAILREZEBODY=<text> Tělo emailu pro rezervaci MVS
MVSPASIVDELKA=<text> Typická délka pasivní výpůjčky v MVS
MVSDEFKATVYP=<text> Výchozí kategorie výpůjčky pro modul MVS (důležité hlavně pro pasivní MVS!)
MVSTYPPLATBY=<text> Výchozí typ platby pod kterým jsou evidovány platby za výpůjčku MVS - výchozí 1 - standardní platba za výpůjčku
MVSZAJEMDO=<číslo> Můžete si nastavit výchozí hodnotu, kolik dní má čtenář/knihovna zájem o požadovanou knihu, výchozí hodnotou je 30 dní
MVSDEFKATKNIH=<číslo> Výchozí kategorie výpůjčky pro aktivní MVS - pokud není nastavena použije program výchozí kategorii obecnou
MVSDEFKATKNIH=<> Výchozí kategorie výpůjčky pro aktivní MVS - pokud není nastavena použije program výchozí kategorii obecnou
MVSOKAMZITYTISKADRESY=<ANO/NE> Aplikace ihned po výpůjčce aktivní MVS, nebo vrácení pasivní MVS zobrazuje dialog pro tisk adresního štítku, pokud toto nechcete - nastavte na NE
TYPPLATBY=<hodnota> Typ platby za odeslání/vyřízení MVS
TYPPLATBY=<hodnota> Typ platby za odeslání/vyřízení MVS
POPLATEKZAODESLANISMS=<číslo> Poplatek za odeslání SMS - MVS
POPLATEKZAODESLANIPOSTOU=<číslo> Poplatek za odeslání std. dopisu - MVS
MVSMAILBODY=<text> Pokud chcete změnit obsah těla zprávy rozšířit z jen názvu knihy můžete definovat v tomto klíči libovolný text. Můžete použít jakékoliv pole, které je k dispozici v tisku, je nutné jej uzavřít do skopek < >. Např. "Název : : ", můžete i vložit odřádkování - znak hash "#"
DEFAULTSMSBODY=<text> Definujte text SMS zprávy oznamující čtenáři že jím požadovaná kniha je k dispozici
DEFAULTSMSPATA=<text> Definujte podpis na konci SMS zprávy oznamující čtenáři že jím požadovaná kniha je k dispozici