Sekce TURNIKETY

TIMER=<číslo> Interval testu COM portu v ms
VSTUP=<číslo> ID zařízení vstupu
VYSTUP=<číslo> ID zařízení východu
CAS_OTEVRENI=<číslo> Čas otevřeni turniketu v ms
KOMUNIKACE_DO_LOG=<ANO/NE> Výpis průběhu komunikace s turniketem do LOG file
NEPOUSTET_UPOMINKY_OD=<číslo> Pokud má čtenář upomínky vetší než, tak se neumožní vstup přes turniket
ZPUSOBOTEVRENI=<číslo> Způsob otevření
COM=<číslo> Číslo portu COM
RTSMODE=<číslo> RTS
MAXTERM=<číslo> Maximální počet bran
LOGFILE=<cesta> Jméno a cesta k LOG souboru
LOGFILE_ERROR=<cesta> Jméno a cesta k error LOG file
POVOLIT_VSTUP_CTENARU_S_DLUHY=<ANO/NE> Nastavení programu pro ovládání turniketů - zda povolí vstup i čtenáři s dluhy - výchozí hodnotou je NE