KNIHOVNA

NAZEV=<text> Název knihovny
MISTO=<text> Sídlo knihovny
ULICE=<text> Ulice a císlo budovy
PSC=<text> PSC
TELEFON1=<text> Primární telefon
TELEFON2=<text> Sekundární telefon
FAX=<text> Faxové císlo
EMAIL=<text> Kontaktní email
ICO=<text> ICO knihovny
DICO=<text> DICO knihovny
UCET=<text> Císlo bankovního úctu
SIGLA=<text> SIGLA knihovny, pokud je soucástí databáze více knihoven se siglou, je možné pomocí pujcoven nastavit ruzné sigly pro tisk, napr. 1_VSG001, B_VSG023