ISSUE

DefaultLokace=<kód> Kód výchozí lokace pro daný fond
DefaultKatVyp=<kód> Kód výchozí kategorie výpujcky pro daný fond
DefaultTemSkup=<kód> Kód výchozí tematické skupiny pro daný fond
DefaultZpNab=<kód> Kód zpusobu nabytí pro daný fond
DefaultStatus=<císlo> Císlo výchozího statusu pro daný fond
Vyjimky=<lokace;kategorie;zpus_nab|...> Pouze sekce ISSUE. Pokud potrebujete pro urcité lokace definovat jiné výchozí hodnoty kategorie výpujcky a zpusobu nabytí, mužete je nadefinovat jako usporádanou trojici kódu lokace, kategorie a zp. nabytí. Oddelovacem položek je znak stredníku ';', oddelovacem celých trojic je svislítko '|'
NastavitIssueDlePosledniho=<ANO/NE> Pouze sekce ISSUE. Standardne bere program nastavení kategorií, lokace atd. u Issue ze sekce [ISSUE], pokud ale máte velice rozdílná nastavení pro jednotlivé casopisy, je výhodnejší aby nastavení bral z již vytvorených issue, nastavte proto tento klíc na ANO. Výchozí hodnota je NE = nastavení ze sekce ISSUE.