Sekce DEFVAULTXX

DefaultLokace=<kód> Kód výchozí lokace pro daný fond
DefaultKatVyp=<kód> Kód výchozí kategorie výpujcky pro daný fond
DefaultTemSkup=<kód> Kód výchozí tematické skupiny pro daný fond
DefaultZpNab=<kód> Kód zpusobu nabytí pro daný fond
DefaultStatus=<císlo> Císlo výchozího statusu pro daný fond