Sekce EXTXX

DATA=<cesta> Cesta k externí databázi na SQL serveru, musí být na stejném serveru jako hlavní databáze programu. Stejne tak se definuje lokálne vzhledem k pocítaci, na kterém je nainstalován SQL server.
POPIS=<text> Název externí databáze
CONVERT=<retezec> Seznam jak a kam presunovat jednotlivá pole ze záznamu v externím katalogu - forma v ceštine. Jednotlivá pole jsou oddelena znakem svislítka '|'.
Syntaxe jednotlivých položek je následující: pole/autorita v záznamu = pole/text v externí bázi

Cást pred rovnítkem:
Axxx_y=zzz_w -> Do autoritního pole xxx a podpole y zapíše obsah pole zzz a podpole w z externího slovníku
Fxxx_y=zzz_w -> Do pole xxx a podpole y v záznamu zapíše obsah pole zzz a podpole w z externího slovníku, POZOR! xxx musí být císlo pole, z kterého je slovník vyvolán.

Cást za rovnítkem:
Zacíná znakem 't' -> jedná se o prímo vkládaný text
Zacíná císlem -> jedná se o pole, resp. podpole ze záznamu v externí bázi, znak podpole je oddelen podtržítkem '_'.

Jednotlivá pole v externí bázi obsahují:
1 - ID záznamu, jednoznacný identifikátor v rámci slovníku, daný tvurcem slovníku
2 - Vstupni prvek
3 - Forma v alternativním jazyce, obvykle anglictina
8 - Subhesla - podpole - a - kod, b - cesky vyraz, c - anglicky vyraz(pokud je k dispozici)

Príklad: CONVERT=A150_a=2_a|F650_v=8_a|A998_a=1|F650_2=tMeSH-CZ
TCONVERT=<retezec> Seznam jak a kam presunovat jednotlivá pole ze záznamu v externím katalogu - forma v alternativním jazyku. Syntax je stejná jako u predchozího klíce
Príklad: TCONVERT=A150_a=3_a|F650_v=8_c|A998_a=1|F650_2=tMeSH-EN