Sekce DENIK

DB=<seznam> Dospělí beletrie, seznam zkratek tematických skupin, které má program brát jako Beletrie dospělí, oddělovač je znak svislítka '|'
DN=<seznam> Dospělí naučná, seznam zkratek tematických skupin, které má program brát jako Naucná dospelí, oddělovač je znak svislítka '|'
MB=<seznam> Mládež beletrie, seznam zkratek tematických skupin, které má program brát jako Beletrie mládež, oddělovač je znak svislítka '|'
MN=<seznam> Mládež naučná, seznam zkratek tematických skupin, které má program brát jako Naučná mládež, oddělovač je znak svislítka '|'
MVS=<ANO/NE> Informace zda uživatel využívá modul MVS v programu Verbis
VF=<ANO/NE> Informace zda uživatel využívá modul Výměnný fond v programu Verbis
VerDenikDleObnovenych=<ANO/NE> Nastavte, zda má program počítat registrované čtenáře přesně dle definice ministerstva kultury - tj. dle data registrace v daném roce(výchozí stav, hodnota NE), nebo dle tzv. data obnovení, tj. dle první návštevy ctenáre v aktuálním kalendářním roce (hodnota ANO)
ROZDEL=<V/P/B> Nastavení výpoctu deníku verejné knihovny
V - celá knihovna
P - dle pujcoven
B - dle budov
OSTATNI=<T/F/P> Nastavení rozlišovace ostatních polí v deníku
T - tematické skupiny
F - fondy
P - obsah konrétního pole
KARTO=<seznam> Ostatní - Kartografické dokumenty, seznam zkratek tematických skupin, čísel fondu, nebo obsahu pole, které má program brát jako Kartografické dokumenty, oddělovač je znak svislítka '|'
TISHUD=<seznam> Ostatní - Tištené hudebniny, seznam zkratek tematických skupin, čísel fondu, nebo obsahu pole, které má program brát jako tištenou hudebninu, oddělovač je znak svislítka '|'
ELEKTRO=<seznam> Ostatní - Elektronické dokumenty, seznam zkratek tematických skupin, čísel fondu, nebo obsahu pole, které má program brát jako Elektronické dokumenty, oddělovač je znak svislítka '|'
GRAFIK=<seznam> Ostatní - Grafické dokumenty, seznam zkratek tematických skupin, čísel fondu, nebo obsahu pole, které má program brát jako Grafické dokumenty, oddělovač je znak svislítka '|'
AUDIOOB=<seznam> Ostatní - Audiovizuální dokumenty - obrazové, seznam zkratek tematických skupin, čísel fondu, nebo obsahu pole, které má program brát jako AD - obrazové, oddělovač je znak svislítka '|'
AUDIOZO=<seznam> Ostatní - Audiovizuální dokumenty - obrazove zvukové, seznam zkratek tematických skupin, čísel fondu, nebo obsahu pole, které má program brát jako AD - obrazove zvukové, oddělovač je znak svislítka '|'
AUDIOZV=<seznam> Ostatní - Audiovizuální dokumenty - zvukové, seznam zkratek tematických skupin, čísel fondu, nebo obsahu pole, které má program brát jako AD - zvukové, oddělovač je znak svislítka '|'
MIKRO=<seznam> Ostatní - Mikrografické dokumenty, seznam zkratek tematických skupin, čísel fondu, nebo obsahu pole, které má program brát jako Mikrografické dokumenty, oddělovač je znak svislítka '|'
RUKOPIS=<seznam> Ostatní - Rukopisy, seznam zkratek tematických skupin, čísel fondu, nebo obsahu pole, které má program brát jako Rukopisy, oddělovač je znak svislítka '|'
IDADDR=<IP Adresa> Prefix IP adresy kterou ma program považovat za vnitřní IP adresu
CIS_POL=<pole_podpole> Císlo pole, znak podpole podle kterého je vytvárena statistika rozdelující výpujcky do jednotlivých kategorií (pouze pokud OSTATNI=P), výchozí hodnotou je 245_h