Sekce AKVIZICE

CisDokl=<DOD/AKV/UCT> Zvolte, které z císel faktury se má vkládat a zobrazovat v záznamu svazku. Výchozí hodnota - císlo dodavatele (DOD), další možnosti - císlo akvizice (AKV), císlo úctárny (UCT).
DefaultMailSubjectObjednavky=<text> Text predmetu zprávy, kterou zasíláte jako objednávku, výchozí text je - Objednávka
DefaultMailBodyObjednavky=<cesta k souboru> Cesta k textovému souboru, jehož obsah bude použit jako hlavicka objednávky (bude umísten pred seznamem objednávaných titulu)
DefaultMailPataObjednavky=<cesta k souboru> Cesta k textovému souboru, jehož obsah bude použit jako pata objednávky (bude umísten za seznamem objednávaných titulu)
PriponaObjednavky=<text> Tuto príponu bude program automaticky pripojovat k císlu objednávky
DefaultMailSubjectUrgence=<text> Text predmetu zprávy, kterou zasíláte jako urgenci, výchozí text je - Urgence
DefaultMailBodyUrgence=<cesta k souboru> Cesta k textovému souboru, jehož obsah bude použit jako hlavicka urgence (bude umísten pred seznamem urgovaných titulu)
DefaultMailPataUrgence=<cesta k souboru> Cesta k textovému souboru, jehož obsah bude použit jako pata urgence (bude umísten za seznamem urgovaných titulu)
PriponaFaktury=<text> Tuto príponu bude program automaticky pripojovat k císlu faktury akvizice
PriponaObjednavky=<text> Tuto příponu bude program automaticky připojovat k číslu objednávky
DefaultMailPrilohyObjednavky=<text> Typ přílohy k emailu objednavky
DotazPoziceCestitky=<ANO/NE> Dotaz na pozici tisku stitku
DefaultMailTypPrilohyObjednavky=<seznam> Typ prilohy emailu urgence
DefaultMailTypPrilohyUrgence=<seznam> Typ prilohy emailu urgence
EmailKopieObjed=<email> Pokud posíláte z akvizice objednávky emailem, můžete si nechat posílat kopie těchto emailů na zvolený email
TriditPodleRokNakladu=<ANO/NE> Pokud posíláte z akvizice objednávky emailem, můžete si nechat posílat kopie těchto emailů na zvolený email
ObjednavkyMailBody=<ANO/NE> Pokud chcete změnit obsah těla zprávy rozšířit z jen názvu knihy můžete definovat v tomto klíči libovolný text. Můžete použít jakékoliv pole, které je k dispozici v tisku, je nutné jej uzavřít do skopek < >. Např. "Název : : ", můžete i vložit odřádkování - znak hash "#"
UrgenceMailBody=<ANO/NE> Pokud chcete změnit obsah těla zprávy rozšířit z jen názvu knihy můžete definovat v tomto klíči libovolný text. Můžete použít jakékoliv pole, které je k dispozici v tisku, je nutné jej uzavřít do skopek < >. Např. "Název : : ", můžete i vložit odřádkování - znak hash "#"
Karta_Faktura=<text> Definice karty faktury v záložce faktur (nad položkami faktur) - struktura je jako HTML tabulka - používejte jen čisté TR a TD tagy. Proměnné jsou v < a > a mohou být - ID_FAK,CIS_FAK_AKV,CIS_FAK_UCT,CIS_FAK_DOD,FK_UCTU,UCET,ROK_FAK, ROK_NAKL,CENA_FAK,FK_MENY,CENA_KC,DAT_FAK,DAT_ZDAN,FK_UZIV,ZPRACOVAL,POZNAMKA,TYPFAK,VYRIZENO,TRID_CIS,FK_DOD,DODAVATEL,RABAT,CENA_FAK_INT,CENA_POL_INT,ROZDIL_NEG,ROZDIL_POZ
Karta_Objednavka=<text> Definice karty objednávky v záložce objednávek (nad položkami objednávek) - struktura je jako HTML tabulka - používejte jen čisté TR a TD tagy. Proměnné jsou v < a > a mohou být - CIS_OBJ,ID_OBJ,FK_DOD,DODAVATEL,DAT_OBJ,POZNAMKA,FK_MENY,FK_UZIV,ZPRACOVAL,ROK_OBJ,TRID_CIS,DAT_TISKU,RABAT, DAT_DOD,CELK_CENA_FAK,CELK_CENA_SLEVA,CELK_CENA_KC,CELK_KUSU