Sekce ZSERVERAUT

POPIS=<text> Zobrazovaný název serveru
ADRESA=<adresa a port> Adresa serveru včetně portu
DATABAZE=<text> Název databáze
CHARSET=<seznam> Znaková sada ve které server vrací záznamy
FORMAT=<seznam> Formát/Struktura záznamu vracená serverem - ISO, XML, ...
UZIVATEL=<text> Uživatelské jméno pro připojení
HESLO=<text> Heslo pro připojení
PRENOS=<číslo> Maximální počet najednou stahovaných záznamu
VALIDFOND=<seznam> Čísla fondů, pro které se bude server používat
IDAUT=<struktura> Nastavení parametrů hledání dle čísla národní autority
AUTOR=<struktura> Nastavení parametrů dotazu pro hledání ve slovech z autorů, jednotlivé položky jsou odděleny znaky '|', tento parametr doporučujeme nastavovat pouze pomocí programu, prázdné - dle nastavení serveru
Fxxx - pole pro vyhledávání na Z-Serveru
Možnosti porovnávání (1..5)
Pozice v poli (1..3)
Struktura vyhledávaných slov (1..5)
Ořezávání (1, 2, 3, 100)
ISBN=<struktura> Nastavení parametrů dotazu pro hledání dle ISBN
ISSN=<struktura> Nastavení parametrů dotazu pro hledání dle ISSN
JMENA=<struktura> Nastavení parametrů hledání v jmenných autoritách
NAZEV=<struktura> Nastavení parametrů dotazu pro hledání ve slovech z názvů
PREDMET=<struktura> Nastavení parametrů dotazu pro hledání předmětových heslech
ROK=<struktura> Nastavení parametrů dotazu pro hledání roku vydání
VSE=<struktura> Nastavení parametrů dotazu pro hledání ve všech polích