KATALOG

ZobrazovatPocetVyhledanych=<ANO/NE> Zvolte si zda chcete, aby program po skončení hledání zobrazil vedle dohledávacího políčka počet vyhledaných záznamů. POZOR! Tato volba může způsobit zvýšené nároky na síťový provoz, také odezva na spuštění vyhledávání je pomalejší. Jako výchozí hodnota je zvolena ANO
ZOBRDEZI=<ANO/NE> Zobrazovat nebo nezobrazovat dezideráta v katalogu
ZobrNedefPodpole=<ANO/NE> Pokud si přejete, aby program nezobrazoval podpole, která nejsou definována v pracovním listu fondu dokumentu, nastavte klíč na NE, pokud chcete mít kontrolu nad obsahem polí záznamu, ponechte klíč na ANO, pouze verze 1.1
ISBDHEAD=<řetězec> Hlavička katalogizačního lístku, která je použita pokud program nenajde hodnotu pro fond. Hlavička je zobrazena jiným písmem než zbytek lístku, výchozí styl je : MS Sans Serif, velikost 9, tučné, barva modrá (Nastavení fontu je možné změnit v uživatelských nastaveních)
Syntax zápisu nastavení je společná pro všechny ISBD... klíče a je dvoustupňová.
popis_pole_1|popis_pole_2|popis_pole_3|...
kde znak '|' je oddělovačem definicí polí, popis_pole má následující strukturu
ccc^ppp^mmm^abc^sss
nebo
prostý_text
kde prostý text je vždy vložen do výstupu, obsah popisu pole je použit pouze je-li pole neprazdné
ccc - je číslo pole
ppp - je prefix, který bude použit pouze před 1. opakováním pole
mmm - je oddělovač jednotlivých opakování pole
abc - je seznam podpolí, která se mají zobrazovat, pokud je prázdný zobrazují se všechna, nezáleží na pořadí, to je definováno záznamem
sss - je suffix, který bude použit pouze za posledním opakováním pole
Pozor!!! I když třeba některý přepínač v popisu pole nechcete využít, musíte zapsat znak '^' jinak to program považuje za neplatnou definici
dvojznak '\n' je zástpným znakem za odřádkování
příklad: "400^^;^^|500^^;^abcdef^|\n|670^^^a^|678^^^a^"
ISBDBODY=<řetězec> Definice těla katalogizačního lístku, která je použita pokud program nenajde hodnotu pro fond. Výchozí styl je : MS Sans Serif, velikost 8, normální písmo, barva černá (Nastavení fontu je možné změnit v uživatelských nastaveních)
ISBDHEAD_xx=<řetězec> Je obdobou klíče ISBDHEAD, ale je platný pouze pro fond číslo xx. Program se snaží prioritně nalézt tento klíč.
ISBDBODY_xx=<řetězec> Je obdobou klíče ISBDBODY, ale je platný pouze pro fond číslo xx. Program se snaží prioritně nalézt tento klíč.
RejstrikKrok=<číslo> Nastavení počtu najednou načítaných záznamů při zobrazování rejstříku (např. při vyhledávání), minimální a zároveň výchozí hodnotou je 25
NACISTRADKU=<číslo> Počet dokumentů/autorit které program načítá najednou z databáze. Pokud dojdete na poslední záznam, program načte znovu tento počet záznamů. Výchozí hodnota je 500.
NEREZE_STATUS=<seznam> Seznam čísel nerezervovatelných statusů, doporučujeme ale používat nastavení v DB, oddělovačem je svislítko
NEREZE_ZPNAB=<seznam> Seznam kódů nerezervovatelných způsobů nabytí, oddělovačem je svislítko
NEREZE_TEMSK=<seznam> Seznam kódů nerezervovatelných tematických skupin, oddělovačem je svislítko
NEREZE_LOK=<seznam> Seznam kódů nerezervovatelných lokací, oddělovačem je svislítko
ZobrPrvSign=<ANO/NE> Zda má program zobrazovat vedle názvu titulu i první signaturu titulu
PoradiPoliNavestovy=<CIS_POL/FDEF> Definuje podle čeho bude program řadit pole v návěšťovém náhledu - zda podle jejich čísel (CIS_POL - výchozí), nebo podle nastaveného pořadí v pracovním listu (FDEF)
POUZEVLASTNIBUDTIT=<ANO/NE> Pokud chcete vidět jen ty tituly, které máte na své budově nastavte na ANO.
NEOBJ_STATUS=<seznam> Seznam čísel nerezervovatelných statusů, doporučujeme ale používat nastavení v DB, oddělovačem je svislítko.
NEOBJ_ZPNAB=<seznam> Seznam kódů nerezervovatelných způsobů nabytí, oddělovačem je svislítko.
NEOBJ_TEMSK=<seznam> Seznam kódů nerezervovatelných tematických skupin, oddělovačem je svislítko.
NEOBJ_LOK=<seznam> Seznam kódů nerezervovatelných lokací, oddělovačem je svislítko.
MAXBEZZRUSHLED=<číslo> Pokud máte vyhledáno maximálně nastavený počet čtenářů, tak program pro zrušení filtru při dohledávání čtenáře nevyžaduje kliknutí na příslušné tlačítko - výchozí hodnota je 5.


Výchozí hodnoty ISBD klíčů pro jednotlivé fondy:

FondyHlavičkaTělo
Dokumenty
1 .. 21
245^^^a^ 100^^^abcdef^|110^^^abcdef^|111^^^abcdef^|\n\n|240^[^;^abcdef^ ]\n\n|245^^^abcdefghknp^|250^ -- ^;^ab^.|260^ -- ^;^abc^.|300^ -- ^;^abcdefg^.|440^ -- ^;^anpvx^.|500^ -- ^;^a^.|504^ -- ^;^a^.|505^ -- ^;^a^.|520^ -- ^;^a^.|521^ -- ^;^a^.|522^ -- ^;^a^.|524^ -- ^;^a^.|20^ -- ISBN:^;^acz^|22^ -- ISSN:^;^ayz^|\n\n|700^^;^abcdefgh^|710^^;^abcdefgh^|711^^;^abcdefgh^|\n|80^^ *^abx^|650^\n - ^\n - ^ak^|773^\n\n^;^^.
Jmené aut.
31, 32
100^^^abcdef^ 400^^;^abcdef^|500^^;^abcdef^|670^^^a^|678^^^a^
Korporace
41
110^^^abcdef^ 410^^;^abcdef^|510^^;^abcdef^|665^^^a^|670^^^a^
Akce
42
111^^^abcdef^ 411^^;^abcdef^|511^^;^abcdef^|665^^^a^|670^^^a^
MDT
49
80^^^^ 500^^;^abcdef^
Věcné téma
51
150^^^abcdef^ 450^^;^abcdef^|550^^;^abcdef^|750^^^a^
Klíčová slova
52
653^^^^ 453^^;^^
Geografické aut.
53
151^^^abcdef^ 451^^;^abcdef^|89^^;^a^|99^^^a^|43^^^a^
Unifikovaný název
54
130^^^^ 430^^;^^
Konspekt
56, 58, 59
190^^^abcdefx^ 490^^;^abcdef^|590^^;^abcdef^|680^^^a^|790^^^a^
Dodavatelé
61
119^^^^ 419^^;^^