DATA

LOGFILE=<cesta> Cesta k logovacímu souboru, program do něj zapisuje systémová hlášení, výchozí hodnotou je C:\Program Files\KpWinSQL\Log\KpWinLog.txt
TEMP=<cesta> Složka pro dočasné a pomocné soubory
TEMP_PREVIEW_PATH=<cesta> Složka pro náhledy tisku, využijete v případě, kdy nechcete aby uživatelé při tisku do náhledu zakládali soubory s náhledem tisku přímo na serveru v adresáři s tiskovou sestavou
FILEEXT=<seznam> Seznam definovaných typů externích souborů, oddělených znakem '|'
FILEPATH=<cesta> Složka s externími soubory, tato složka slouží jako výchozí adresář, každý typ externího souboru může mít definovánu vlastní složku
FILExxx=<cesta> Složka s externími soubory typu 'xxx', tento typ musí být uveden v klíči FILEEXT
IMPORT=<cesta> Výchozí složka pro import záznamů, které se nepodaří načíst přímo přes Z-39.50 protokol
TEMP_PRINT_PATH=<cesta> Složka pro dočasné a pomocné soubory tisku
KONFIG=<cesta> Složka, která obsahuje adresáře s tiskovými sestavami
EXPORTPDF=<cesta> Adresar pro soubory ve funkci export do PDF.
FILEPATH_WEB=<cesta> Prefix pro cesty k externím souborům pro přístup přes web.
FILEPDF=<cesta> PDF.
FILEPIC=<cesta> Adresář s externími soubory - pro obrázky.