KPWIN

SERIAL=<číslo> Přidělené sériové číslo, 12-ti místný kód
VALKOD=<číslo> Přidělený validační kód, 6-ti místný kód
ERRORLOG=<cesta> Cesta k souboru se záznamy o chybových stavech, pokud není uvedena celá cesta včetně písmene diskového oddílu, je brána cesta relativně k adresáři ze kterého byl program spuštěn.
HELP=<cesta> Složka obsahující nápovědu
DOTAZPREDZAVRENIMZALOZKY=<cesta> Nastavte zda si přejete, aby se vás program dotazoval vždy před zavřením záložky (ANO), nebo jen u potenciálně problematických - editace dokumentu/autority, nastavení programu - NE
ODPOJ_MIN=<ANO/NE> Nastavení po kolika minutách nečinnosti má program uživatele automaticky odpojit, program není vypnut, ale uživatel se musí před opětovným zahájením práce znovu přihlásit a program obnoví svůj stav přesně tak jak byl před přerušením práce. Povolený rozsah hodnot je 10 .. 45 minut, výchozí hodnota je 30 minut. Tuto funkci nelze vypnout.
SKOLNI VERZE=<ANO/NE> Tato funkce zapíná i u verzí, které nejsou přímo určeny k spolupráci se systémem Bakaláři možnost importu žáků, učitelů a tříd z tohoto systému.
DELIM=<číslo> Seznam oddělovačů
DATA=<cesta> Cesta k databázi včetně jména databázového souboru, cesta musí být uvedena z lokálního pohledu serveru, nikoliv klientské stanice
KONTROLOVATAKTUALIZACE=<cesta> Pouze od verze 1.1. Zapnutí, vypnutí automatické kontroly aktualizací programu.
OFFLINE=<cesta> Cesta k databázi pro Off-Line výpůjčky, včetně jména databázového souboru, cesta musí být uvedena z lokálního pohledu serveru, nikoliv klientské stanice, tento klíč má význam jen pro vytvoření této databáze, klientské stanice v případě offline výpůjček používají lokální ini soubory.
POVOLITVICESPUSTENI=<ANO/NE> Pouze od verze 1.1. Povolení, nebo zákaz spuštění více instancí programu na jednom PC, výchozí stav je - povoleno. Pokud je zakázáno a program detekuje jinou běžící instanci programu, pípne a ukončí se.
ZAVRITOKNOPOTISKU=<ANO/NE> Nastavte zda okamžitě po skončení tisku zavírat okno tiskového modulu
CAPTIONTEXT=<text> Pokud máte více databází, může vám s orientací pomoci nastavení speciálního textu v hlavičce programu
PREFIX_SMS=<název souboru> Prefix pro rozpoznání SMS u operátora, standardně KPSYS
LOKALIZACE=<ANO/NE> Nastavte zda si přejete používat lokalizaci aplikace nebo ne - NE - výchozí - pouze čeština, rychlejší, ANO - alternativně i angličtina, časem možná němčina
WEBERRORLOG=<cesta; Pokud nemáte přístup z lokálních stanic na web a nebo prostě jen nechcete aby program logoval chyby i na náš server - nastavte na ne.