Nastavení programu

V modulu Nastavení lze upravit celou řadu parametrů a funkcí programu. Jednotlivé klíče, které chování programu ovlivňují, jsou rozdělené do logických skupin (např. nastavení funkcí pro modul Katalogizace se provádí v sekci KATALOGIZACE, pro Výpůjční modul je to sekce VYPUC atd.). V Seznamu nastavení lze nalézt seznam jednotlivých klíčů s popisem a vysvětlivkami jejich funkce.

Funkční klávesy:

CTRL+S Uložit změny
CTRL+Insert Přidat nový klíč do aktuální sekce INI
CTRL+Enter Opravit aktuální klíč
CTRL+Delete Smazat klíč v INI