Řady přírůstků a čárkových kódů

V první záložce se nastaví, od kterého čísla (tělo) má systém generovat další přírůstková čísla, a to včetně prefixu a sufixu. Můžeme zvolit generování přírůstkových čísel buď pro celý fond nebo pro každý typ dokumentu zvlášť. Obdobně se nastaví i hodnoty pro generování čárových kódů (BC prefix, BC tělo). 

Funkční klávesy:

CTRL+Insert Založit novou řadu přírůstků nebo signatur
CTRL+Enter Opravit řadu přírustků nebo signatur
CTRL+Delete Smazat řadu přírustků nebo signatur