Typy poplatků

V databázi jsou předdefinovány systémové typy poplatků, viz níže. Další poplatky si může uživatel nadefinovat dle potřeby. Nově přidané poplatky jsou evidovány jako Obecná platba. Pokud byste potřebovali, aby měl čtenář možnost si danou službu předplatit musíte ji nastavit jako kreditní, pokud má být daná platba na zálohy - musíte to tak nastavit do typu poplatku - jinak by program neumožnil vracet tento poplatek.

Funkční klávesy:

CTRL+Insert Nová kategorie, řada, pravidlo
CTRL+Enter Opravit kategorii, řadu, pravidlo
CTRL+Delete Smazat kategorii, řadu, pravidlo