Řady čísel legitimací

U každé řady čísel legitimací si nastavíte pro které půjčovny je platná (může být i pro více než jednu, stejně tak i může mít jedna půjčovna více řad). Program umožňuje definovat prefix (libovolný text) a číselný čítač - můžete si i nastavit, aby program zarovnával proměnnou část na definovaný počet číslic.

Funkční klávesy:

CTRL+Insert Nová kategorie, řada, pravidlo
CTRL+Enter Opravit kategorii, řadu, pravidlo
CTRL+Delete Smazat kategorii, řadu, pravidlo