Kategorie výpůjček

U Kategorie výpůjček definujeme vlastnosti jednotlivých typů dokumentů - které lze půjčit absenčně, které pouze prezenčně, které lze či nelze prolongovat apod.

Stiskneme tlačítko nový/opravit a zobrazí se formulář.

Funkční klávesy:

CTRL+Insert Nová kategorie, řada, pravidlo
CTRL+Enter Opravit kategorii, řadu, pravidlo
CTRL+Delete Smazat kategorii, řadu, pravidlo