Kategorie výpůjčního systému

Ve složce Kategorie výpůjčního systému se definují jednotlivé kategorie čtenářů a dokumentů a vzájemné vztahy mezi nimi, tj. určují se zde pravidla, které dokumenty a které kategorii čtenáře lze vypůjčit a za jakých podmínek. Kromě toho zde lze též nastavit jednotlivé řady legitimací a typy poplatků. Nastavení těchto je důležité. Ve většině případů spolu jednotlivé sekce souvisí a je třeba dávat velký pozor při nastavovaní. Z toho důvodu jsme připravili obrázky s vysvětlením každého pole.

Funkční klávesy:

CTRL+Insert Nová kategorie, řada, pravidlo
CTRL+Enter Opravit kategorii, řadu, pravidlo
CTRL+Delete Smazat kategorii, řadu, pravidlo