Důvody vyřazení

Pro potřeby úbytkového seznamu si můžeme nastavit též další důvody vyřazení z fondu.

Funkční klávesy:

CTRL+Insert Nová kategorie
CTRL+Enter Opravit kategorii
CTRL+Delete Smazat kategorii