Statusy exemplářů

Statusy exemplářů mohou ovlivnit zobrazení těchto publikací v katalogu - např. exempláře se statusem ztráty se standardně v katalogu nezobrazují (jsou vyřazené), volitelně lze ale vybrat i další omezení - např. zobrazení exempláře teprve po dokončení katalogizace apod.

Funkční klávesy:

CTRL+Insert Nová kategorie
CTRL+Enter Opravit kategorii
CTRL+Delete Smazat kategorii