Způsoby nabytí

Správně nastavený Způsob nabytí má vliv na účetnické funkce systému (např. cena uvedená u publikací se způsobem nabytí=dar se nezapočítávají do nákladů).

<

Funkční klávesy:

CTRL+Insert Nová kategorie
CTRL+Enter Opravit kategorii
CTRL+Delete Smazat kategorii